Skip to main content

Labklājības ministrija 12 uzņēmumiem piešķīrusi Ģimenei draudzīga komersanta statusu

Godinot tos darba devējus, kuru darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm, piektdien, 24.maijā, Ilgstpējas indeksa 2013 noslēguma pasākumā Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens 12 uzņēmumiem pasniedza apliecības par Ģimenei draudzīga komersanta statusa saņemšanu.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēma AS „Latvenergo”,AS „SEB banka”,SIA „Grifs AG”, SIA „Nestle Latvija”, SIA „Statoil Fuel& Retail Latvia”, SIA „Rimi Latvia”, SIA „PricewaterhouseCoopers”, AS „Swedbank”, SIA „Eletrolux Latvia Ltd.”, „Nordea Bank Finland Plc” Latvijas filiāle, SIA „VTU Valmiera”, Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”.

Labklājības ministre Ilze Viņķele atzīst „Ne tikai mēs, bet visa Eiropa piedzīvo iedzīvotāju skaita samazināšanos un novecošanos, tas nozīmē, ka valdībai ir jāspēj mobilizēt darbspējīgie cilvēki un jācīnās par katru cilvēku – lai viņš būtu motivēts strādāt. Tikai motivēti cilvēki radīs Latvijas pievienoto vērtību, pašpietiekamu vidi un sabiedrību, kurā cilvēki jūtas aicināti atgriezties Latvijā un dibināt ģimenes. Un mūsu sadarbības partneris un cīņas biedrs, bez kura sasniegt šo mērķi nav iespējams, ir uzņēmēji – darba devēji. Tieši darba devējs ir tas, kurš spēj radīt darba vidi, kura ir darbinieku un klientu atbalstoša. Vidi, kurā darbinieki jūt rūpes par sevi un savu ģimeni, kurā viņi atrodas ar prieku, jūtas uzklausīti un kura ir elastīga un atbalsta viņa lēmumu veidot ģimeni.”

Atlasītie uzņēmumi saņēma īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uzņēmumā īsteno ģimenei draudzīgu politiku. Uzņēmēji ieguvuši tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu gadu izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. Statusu piešķir uz gadu.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Vērtē arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem. Tās veicina lojalitāti uzņēmumam, kā arī sekmē tā reputāciju, īpaši starptautiskajos tirgos.

Par Ilgtspējas indeksa iniciatīvu: Balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, Ilgtspējas indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrība. Ilgtspējas indeksa iniciatori ir nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Indeksa metodoloģiju un projekta vadību nodrošina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.

Atgādinām, ka 2012. gadā Ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēma 11 uzņēmumi. Pirmoreiz konkurss „Ģimenei draudzīgs komersants" norisinājās 2007. gadā. Īstenojot Eiropas Savienības politiku par darba un ģimenes dzīves apvienošanu, to aizsāka Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu