Skip to main content

Lai arī lēnākos tempos, ekonomikas izaugsme turpinās

Jaunākie dati par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu liecina, ka ekonomiskā aktivitāte Latvijā turpina augt.

Šī gada 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2. ceturksni iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājās par 0,4 % (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem). Līdzīgi kā gada pirmajā pusē, arī 3. ceturksnī izaugsmes tempi gada griezumā bija lēnāki nekā 2013. gadā – šogad 3. ceturksnī IKP bija par 2,1 % lielāks nekā pirms gada.

Kopumā šī gada trīs ceturkšņos IKP pieauga par 2,4 %, salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem trīs ceturkšņiem.

Izaugsmes galvenais virzītājs šogad ir iekšzemes pieprasījums.

Privātais patēriņš turpina palielināties. Tomēr, tāpat kā kopējā ekonomikas izaugsme, arī privātā patēriņa pieauguma tempi šogad ir mērenāki nekā pagājušajā gadā. Lai gan šogad ir vērojams vidējās darba samaksas pieaugums, tajā pašā laikā nodarbinātības kāpums ir lēns. Atbilstoši privātā patēriņa dinamikai, ir palēninājusies izaugsme atsevišķās uz iekšējo tirgu orientētās nozarēs. Piemēram, mazumtirdzniecības apjomi šogad 3.cetursknī bija par 3,8 % lielāki nekā pirms gada.

Sagaidāms, ka, līdzīgi kā gada pirmajā pusē, nozīmīgs devums IKP pieaugumā arī 3. ceturksnī būs būvniecības nozarei. Būvniecības apjomu pieaugumu sekmē publiskie pasūtījumi un ES fondu projekti. Vienlaikus jāņem vērā, ka būvniecības apjomi ievērojami atpaliek no pirmskrīzes līmeņa un nozares salīdzinoši straujie pieauguma tempi lielā mērā ir saistīti ar zemo bāzes efektu.

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjomi šī gada 3.ceturksnī, visticamāk, būs mazāki nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Par to liecina salīdzinoši vājie darbības rādītāji jūlijā un augustā. Nozares izaugsmi ietekmē tendences ārējos tirgos – lēnāka nekā gaidītā ekonomiskā izaugsme ES, kā arī vājā ekonomiskā situācija Krievijā. Jāatzīmē, ka apstrādes rūpniecības apakšnozarēs attīstības tendences ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, vienā no lielākajām nozarēm – kokapstrādē – ražošanas apjomi pieaug. Strauja izaugsme turpinās datoru, elektrisko un optisko iekārtu ražošanā.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka kopumā šogad IKP pieaugums var sasniegt 2,5 procentus.

Ekonomikas ministrijas viedokli sagatavoja:
Jānis Salmiņš
EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktora vietnieks

Dalies ar ziņu