Skip to main content

Lai samazinātu OIK izmaksas sabiedrībai, valdība mazina atbalstu AS “Latvenergo” TEC stacijām

Ministru kabinets (MK) šā gada 21. novembra sēdē nolēma par 75% samazināt atbalstu AS “Latvenergo” TEC stacijām, nodrošinot elektroenerģijas obligātā iepirkuma (OIK) izmaksu samazināšanu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām ar 2018. gada 1. janvāri, kā arī valsts budžeta līdzekļu ekonomiju 70 milj. EUR apmērā un novirzīšanu citām vajadzībām. Atpērkot lielāko daļu saistību, sagaidāmais OIK izmaksu samazinājums sabiedrībai jau nākamgad būs 29% apjomā.

Ministru kabineta lēmuma rezultātā sagaidāmais valsts finanšu ietaupījums ir 262,06 milj. EUR, bet patērētāju kopējās izmaksas tiek samazinātas par 716,47 milj. EUR.

MK uzdeva Ekonomikas ministrijai (EM) kā AS “Latvenergo” kapitāla daļu turētājai divu nedēļu laikā sasaukt akcionāru kopsapulci un lemt par AS “Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanu 454 412 749,00 EUR apmērā, īstenotu valsts saistību samazināšanu par Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2 koģenerācijas elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu. Tāpat MK atbalstīja Līguma noslēgšanu starp AS “Latvenergo”, AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” un EM par šī risinājuma īstenošanu 2017. gadā, pilnvarojot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru parakstīt šo līgumu.

Risinājuma īstenošana nodrošinās to, ka jau ar 2018. gadu vidējais OIK maksājums samazināsies no 26,79 līdz 25,79 EUR par MWh, bet 2020.gadā – līdz 24,92 EUR. Tāpat, ņemot vērā EM jau iepriekš ierosinātos priekšlikumus par atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un OIK reformu, energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem ar 2018. gadu tiks nodrošināta vēl zemāka OIK likme – līdz pat 6,31 EUR par MWh.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens atzīst: “Valdības īstenotie soļi OIK ierobežošanai, tajā skaitā šobrīd veiktā valsts atbalsta samazināšana AS “Latvenergo”, būtiski samazinās ražotāju, jo īpaši energoietilpīgās apstrādes rūpniecības uzņēmumu, elektroenerģijas izmaksas.

 

Tādā veidā tiks stiprināta tautsaimniecības konkurētspēja un radīti pozitīvi signāli jaunām ilgtermiņa investīcijām. Vienlaikus mazināsies arī iedzīvotāju maksājumi par elektroenerģiju.”

Detalizēti ar MK rīkojuma projektu "Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo"" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Kā zināms, lai novērstu elektroenerģijas cenas strauju kāpumu, valdība apņēmusies noturēt obligātā iepirkuma komponenti 26,79 EUR/MWh apmērā, vienlaikus no valsts budžeta finansējot faktisko OIK pieauguma starpību. Taču 2017. gada beigās tiks izbeigta subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) piemērošana, kas kopā ar AS “Latvenergo” dividendēm veidoja finansējuma bāzi, no kuras valdība kompensēja OIK pieaugumu virs 26,79 EUR/MWh apmērā.

Tādēļ, lai novērstu OIK un līdz ar to arī elektroenerģijas cenu kāpumu, Ekonomikas ministrija šovasar izvērtēja dažādus iespējamos scenārijus, rodot iespēju samazināt OIK apmēru jau no 2018. gada. Kā piemērotāko risinājumu OIK sloga ierobežošanai EM ieteica un MK atbalstīja elektrostacijām ar jaudu virs 100 MW atteikties no 75% atbalsta elektroenerģijas OIK ietvaros, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju. Šīs ir AS "Latvenergo" piederošās elektrostacijas Rīgas TEC-1 un TEC-2, kuru uzstādītā elektriskā jauda sasniedz attiecīgi 144 MW un 832,3 MW.

Ekonomikas ministrija līdz šim jau ir piedāvājusi vairākus risinājumus OIK ietekmes uz tautsaimniecību samazināšanai. OIK diferenciācija, kas stāsies spēkā no nākamā gada, kā arī daļēja OIK kompensācija energoietilpīgiem uzņēmumiem ir jau paveiktie darbi, kas uzlabo uzņēmumu konkurētspēju. Kopā ar šiem pasākumiem piedāvātais OIK samazinājums, pēc provizoriskiem aprēķiniem, ļaus daļai uzņēmumu, kuriem elektroenerģija ir būtiska izmaksu sastāvdaļa, atgūt konkurētspēju Baltijā un tuvoties Skandināvijas izmaksu līmenim.

Papildu informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu