Skip to main content

Latvija ar Lietuvu slēgs līgumu sociālās drošības jomā

Latvija ar Lietuvu slēgs līgumu sociālās drošības jomā, tādējādi novēršot dubultu periodu, kas uzkrāti bijušās PSRS teritorijā, ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā, informē Labklājības ministrija (LM). Plānots, ka abas puses līgumu parakstīs šā gada pirmajā pusē.

Līguma mērķis ir novērst situāciju, kad, piešķirot pensiju saskaņā ar Latvijas un Lietuvas normatīvajiem aktiem, apdrošināšanas stāžā ieskaita vienu un to pašu darba vai tam pielīdzināto periodu, kas uzkrāts bijušajā PSRS līdz 1990. gada 31. decembrim.

To paredz otrdien, 7. februārī, valdībā apstiprinātais likumprojekts Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu. Tas vēl jāpieņem Saeimā.

Līdz šim praksē nereti radās gadījumi, kad cilvēka, kurš sava darba mūža laikā strādājis gan Latvijas, gan Lietuvas teritorijā (un arī citās bijušās PSRS republikās), un kuram pensiju piešķir abas minētās valstis, uzkrātos apdrošināšanas periodus citās bijušās PSRS republikās apdrošināšanas stāžā ieskaitīja gan Latvija, gan Lietuva. Tādējādi cilvēks saņēma pensiju par vieniem un tiem pašiem apdrošināšanas periodiem no divām valstīm.

Piemēram, Latvijā cilvēks ir nostrādājis 14 gadus, Lietuvā 11 gadus un kādā no bijušajām PSRS republikām (izņemot Latviju un Lietuvu) 3 gadus. Noslēdzot līgumu, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus (ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti) ņems vērā tās valsts kompetentā institūcija, kurā uzkrātais kopējais apdrošināšanas periods būs garāks. Tas nozīmē, ka minētajā gadījumā pēc līguma noslēgšanas, šos 3 gadus ņems vērā Latvija.

Vienlaikus par spēku zaudējušu atzīta 1993. gada 17. decembrī (spēkā no 1995. gada 31. janvāra) parakstītā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā. Tā pašreiz nosaka abu valstu sadarbību sociālās drošības jomā, t. sk., neregulē to, kurā no abu valstu stāžiem ieskaitāmi darba periodi, kas uzkrāti bijušās PSRS republikās.

Atgādinām, ka šobrīd Latvija ir noslēgusi šādus divpusējos līgumus sociālās drošības jomā:
• Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā;
• Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā;
• Latvijas Republikas un Kanādas sociālās drošības līgums;
• Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās par savstarpēju pensiju izmaksu;
• Līgums starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju atbilstoši Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, 17. pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem;
• Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā;
• Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā.

Eiropas Savienības teritorijā sociālās drošības jomu regulē 2004. gada 29. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu