Skip to main content

Latvija EK izskaidro ceļu būves kvalitātes uzraudzības sistēmu ES fondu projektos

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības (ES) fondu vadošā iestāde Latvijā ir nosūtījusi atbildi Eiropas Komisijai (EK), sniedzot detalizētu informāciju par ceļu būves kvalitātes uzraudzības sistēmu Latvijā ES fondu projektos, veiktajām un plānotajām pārbaudēm kvalitātes nodrošināšanai. EK, uzraugot ES fondu naudas izmantošanas efektivitāti, bija pieprasījusi Latvijai sniegt šādu informāciju pēc tam, kad Latvijas publiskajā telpā bija izskanējusi nekorekta informācija par ES fondu finansēto ceļu būves kvalitāti.

EK pieprasīja papildu detalizētu informāciju par Latvijā izveidoto ES fondu piešķiršanas un uzraudzības sistēmu ES fondu finansētos ceļu būves projektos, lai gūtu pārliecību par pietiekamu uzraudzības mehānismu, kas nodrošina efektīvu un lietderīgu ES fondu (ES nodokļu maksātāju) naudas izlietojumu.

Gatavojot informāciju EK, atbildīgās nozares ministrijas – Satiksmes ministrijas – un VAS Latvijas valsts ceļi (LVC) speciālisti ir izvērtējuši situāciju un, balstoties uz pamatotiem ceļu kvalitātes apsekojumu datiem, secina, ka īpaši par ES fondu līdzekļiem būvētie ceļi ir labā stāvoklī. Ja tiek konstatēti atsevišķi trūkumi, tos novērš garantijas periodā par darbu veicēja līdzekļiem.

Papildus LVC veic standarta apsekojumus un ārkārtas situācijās veic padziļinātas pārbaudes. Arī Satiksmes ministrijas inženieri, kas ES fondu projektos veic pārbaudes īstenošanas vietās, būtiskus trūkumus nav konstatējuši.

Tādējādi ir secināms, ka kontroles sistēma ceļu būves projektos, īpaši ES fondu pārvaldībā, ir ieviesta pietiekami stingra un laba un darbojas veiksmīgi. Tomēr, lai Latvija būtu pilnīgi droša, ka tiešām visi novērtējumi ir objektīvi un atbilstoši standartiem, 2011. gadā esam lūguši arī EK ekspertu atbalstu ceļu kvalitātes novērtēšanā, sākot ar plānošanu, iepirkumiem, specifikācijām līdz pat reālai kvalitātei uzbūvētiem objektiem. Arī Latvijas auditu pārbaudēs un kontroles pasākumos būs pastiprināta uzmanība tieši ceļu kvalitātes jautājumiem.

EK sniegtā informācija ilustrē vairāku un dažādu slāņu, periodiskuma, mēroga pārbaužu sistēmu, kas darbojas ES fondu sistēmā. Jāapzinās, lai nodrošinātu pietiekamu kvalitātes sistēmu un tās uzraudzību, ir jābūt izstrādātām noteiktām procedūrām un ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām jāveic noteikts skaits pārbaužu, ko nereti uzņēmēji publiski sauc par ļoti sarežģītām un apgrūtinošām. Taču tikai efektīva kontroles sistēma nodrošina pārliecību par nodokļu maksātāju naudas pareizu un kvalitatīvu izlietojumu.


Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu minsitrija

Dalies ar ziņu