Skip to main content

Pašvaldību izaugsmes veicināšanai apstiprināti projekti 86,7 milj. latu apmērā

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) līdz šim 3.6.1.1.aktivitātē “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ir apstiprinājusi pašvaldību projektus 86 797 972 latu apmērā.

Piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus 16 pašvaldībām ir iespēja nodrošināt pilsētu izaugsmi, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī nodrošināt vienādas iespējas pakalpojumu pieejamībā visām iedzīvotāju grupām.

Kopumā aktivitātes projektu ietvaros ir noasfaltētas ielas 11,49 km garumā, uzlabota satiksmes drošība Jelgavā, Ventspilī, Valmierā, Līvānos un Gulbenē, kā arī uzlabota pašvadības ēku energoefektivitāte. Būtisks ieguvums pilsētvides aktivitātē ir jaunu darba vietu radīšana pilsētās un uzlabotie pašvaldību sniegtie pakalpojumi, piemēram, vienlīdzīga iespēju nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, gājēju un veloceliņu izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana.

Ar pilsētvides prioritātē pieejamo finansējumu, 209,2 miljonu latu apmērā, pašvaldībām ir iespēja veicināt tautsaimniecības atveseļošanos, kā arī mērķtiecīgi novirzīt finansējumu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos, attīstot uzņēmējdarbību un tādējādi mazinot iedzīvotāju migrāciju. RAPLM ir pārliecināta, ka mērķtiecīga finansējuma novirzīšana pašvaldību attīstībai sniegs būtisku ieguldījumu ekonomiskās aktivitātes atjaunošanā.

Kā akcentē RAPLM valsts sekretāre Laimdota Straujuma, sekmīgas ES investīciju piesaistes veiksmes formula ir pašvaldību attīstības programmas, kurās pašvaldības pašas nosaka tās prioritātes un veicamos pasākumus, kuriem novirzīt ES fondu atbalstu, tādējādi sekmējot konkurētspēju un attīstītu ekonomiku apstākļos, kad strauji mazinās uzņēmējdarbības aktivitāte un iedzīvotāju pirktspēja, kā arī būtiski pieaudzis bezdarba līmenis.

RAPLM aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un patlaban norisinās jau trešā atlases kārta. Pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros ir uzsākta 43 projektu īstenošana, savukārt sešu projektu īstenošana jau noslēgusies.

Līdz šim Līvānos pabeigta novada kultūras centra ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde, ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana. Valmierā rekonstruēta Valkas un Tērbatas ielas. Jelgavā veikta transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai. Savukārt, Gulbenes pilsētā veikta ielu seguma rekonstrukcijas un Ventspilī ir pabeigta ielu infrastruktūras attīstības pirmā kārta. Patlaban, trešās kārtas ietvaros, jau noslēgtas vienošanās par četru projektu īstenošanu un kopumā iesniegts 21 projekta iesniegums.

RAPLM jau iepriekš informēja, ka ERAF finansējumam var pieteikties 16 Latvijas pašvaldības – Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene un Talsi.

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 16 Latvijas pilsētām ir pieejami 209,2 miljoni latu, tajā skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 177,8 miljonu latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 31,4 miljonu latu apmērā.

Aktivitātes īstenošanu nodrošina RAPLM kā atbildīgā iestāde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388
[email protected]

Dalies ar ziņu