Skip to main content

Latvija izveido uzņēmumu „Eiropas dzelzceļa līnijas” Rail Baltica projekta realizācijai

Valdības sēdē 12.augustā izskatīts informatīvais ziņojums „Par Baltijas valstu kopuzņēmuma izveidi Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Eiropas dzelzceļa līnijas” dibināšanu”.

Rail Baltica ir nozīmīgs publiskās lietošanas dzelzceļa transporta projekts, kas aptver četras Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, un netieši arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina– Helsinki.

Rail Baltica projekta īstenošana veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES transporta tīklā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. Uzlabojot kravu un pasažieru pārvadājumu iespējas ziemeļu-dienvidu virzienā, ir sagaidāms, ka Rail Baltica veicinās jaunu attīstības centru izveidi, uzlabojot ES ekonomisko un teritoriālo kohēziju.

Tā kā Rail Baltica ir starptautisks pārrobežu projekts ar lielu Eiropas pievienoto vērtību un veido savienojumu trūkstošajā Eiropas platuma dzelzceļa infrastruktūras posmā, tam ir liels ES atbalsts. Kā atkārtoti uzsvērusi Eiropas Komisija, šādu starptautisku ilgtermiņa projektu veiksmīgāk var realizēt ja valstis veido kopīgu juridisku struktūru – Kopuzņēmumu, kas ir finansējuma saņēmējs un veic nepieciešamās darbības, t.sk. projektēšanu un būvniecību.

Ministru kabinets atbalstīja Baltijas valstu kopuzņēmuma Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai sagatavotos dibināšanas dokumentu projektus, t.sk. Baltijas valstu Kopuzņēmuma Akcionāru līguma projektu.

Lai Latvija varētu realizēt savus pienākumus pret Rail Baltica projekta partneriem, t.i. kļūt par Kopuzņēmuma akcionāru, paredzēts ieguldīt 650 000 euro Kopuzņēmuma dibināšanas brīdī, tādējādi iegūstot proporcionāli līdzvērtīgu kapitāla daļu apjomu Igaunijas un Lietuvas daļai 33,33% apmērā, kā arī sagatavot kopīgu Baltijas valstu „Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" (EISI) pieteikumu un uzsākt realizēt Rail Baltica izbūves projektu, nepieciešams nodibināt 100% valstij piederošu sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas būs Latvijas puses akcionārs Baltijas valstu Kopuzņēmumā AS „RB Rail”.

Valdība apstiprināja rīkojumu, kas paredz, ka Latvijas Republiku pārstāvošais akcionārs kopuzņēmumā būs šim mērķim jaundibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eiropas dzelzceļa līnijas” ar pamatkapitālu 680 000 euro, kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija. Tādejādi Latvija ir apstiprinājusi Rail Baltica projekta partneriem un ES savu gatavību dalībai Kopuzņēmumā un projekta realizēšanā. Faktiski sabiedrība ar ierobežotu atbildību tiks dibināta tiks dibināta brīdī, kad līdzvērtīgus valdību lēmumus pieņems pārējās Baltijas valstis.

Kapitālsabiedrība veiks dzelzceļa infrastruktūras specializēto būvniecības pārraudzību atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām, t.sk. uzkrāj, apkopo un sniedz informāciju politikas plānotājiem turpmākai nozares politikas veidošanai. Atbilstoši kompetencei un sadarbībā ar atbildīgo nozares ministriju kapitālsabiedrība „Eiropas dzelzceļa līnijas” realizē Latvijas interesēm atbilstošu līdzdalību, Igaunijas un Lietuvas līdzdalības apjomam proporcionāli līdzvērtīgu kapitāla daļu apjomā, Baltijas valstu Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai izveidotajā kopuzņēmumā.

Informāciju sagatavoja:
Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu