Skip to main content

Latvija no ASV pārņems pieredzi kritisko infrastruktūras objektu aizsardzībā pret kiberuzbrukumiem

28. oktobrī, turpinot vizīti ASV, aizsardzības ministrs Artis Pabriks tikās ar ASV Nacionālās drošības padomes koordinatoru kiberdrošības jautājumos Maiklu Danielu, ar kuru tika pārrunāta triju Baltijas valstu un ASV prezidenta panāktā vienošanās par ciešāku sadarbību kiberaizsardzības jomā. Lai to īstenotu praksē, A.Pabriks un M.Daniels vienojās, ka nākotnē nepieciešama pieredzes apmaiņa par kiberdrošības palielināšanu kritiskajai infrastruktūrai tādās tautsaimniecībā būtiskās nozarēs kā, piemēram, enerģētika un transports.

A.Pabriks: “Kiberuzbrukumi ir digitālā laikmeta ēnas puse. Tie ir jauni izaicinājumi valstu drošībai, tāpēc savstarpējā pieredzes apmaiņa un spēju stiprināšana ir izšķiroša. ASV pieredze šajā jautājumā Latvijai būs ļoti vērtīga un nozīmīga. Jāatceras, ka iespējamie uzbrukumi valstu kritiskajai infrastruktūrai ir pārāk nopietni, lai paļautos, ka ar mums nekad nekas tāds nenotiks.“

Tikšanās laikā M.Daniels informēja ministru par pēdējām ASV īstenotajām aktivitātēm, lai garantētu kiberdrošību arī citās tautsaimniecības jomās. Savukārt A.Pabriks iepazīstināja ar Latvijā uzsākto iniciatīvu veidot kibervienību Zemessardzē un darbu pie nacionālās kiberdrošības stratēģijas, kā arī citām ar šo jomu saistītiem jautājumiem.

Aizsardzības ministrs piedalījās arī apaļā galda diskusijā ASV Atlantijas padomē par nākotnes drošības izaicinājumiem transatlantiskajai sabiedrībai. Ministrs iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar Latvijas redzējumu par nākotnes drošības situāciju un galvenajiem izaicinājumiem. "ASV iesaiste Eiropas drošības sistēmā būs vitāli svarīga arī nākotnē. ASV intereses zudums par Eiropas drošību novedīs pie negatīvām izmaiņām Eiropas valstu drošības situācijā," uzsvēra A.Pabriks.

Diskusijas dalībnieki atbalstīja ministra redzējumu par nepieciešamību īpašu uzmanību pievērst kopīgiem vingrinājumiem, lai nodrošinātu alianses spēju savietojamību un operacionālo gatavību. Ministrs norādīja, ka Latvija ir ieinteresēta transatlantiskās saites stiprināšanā, tādēļ savas prezidentūras ES laikā īpašu uzmanību plāno pievērst šim jautājumam, jo īpaši praktiskās sadarbības stiprināšanai starp ES un NATO.

Ministrs apmeklēja arī latviešu kopienu Vašingtonā, kopienas pārstāvjus iepazīstinot ar līdz šim paveikto un tuvākajiem attīstības plāniem aizsardzības nozarē, kā arī par Latvijas politiskajām aktualitātēm.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālr.: +371 67335067
[email protected]

Dalies ar ziņu