Skip to main content

Skata Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna izpildi 2010.-2013. gadam

Otrdien, 29. oktobrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam, aktualizējot institūcijām noteiktos veicamos uzdevumus un darbības rezultātus, kā arī to izpildes termiņus.

Vienlaikus tika izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam noteikto uzdevumu īstenošanu no 2013. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, kā arī par nākamajā ceturksnī plānotajiem uzdevumiem.

Būtiskākās valsts prioritātes Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā noteikto uzdevumu īstenošanai pārskata periodā saistās ar Eiropas Savienības (ES) fondu apguvi, eiro ieviešanas projekta īstenošanu, attīstības finansēšanas institūciju optimizācijas darbības plāna izpildes turpināšanu, publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma stiprināšanu, stacionārās veselības aprūpes plānveidīgas konsolidācijas īstenošanu, primārās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu un pedagogu tālākizglītības kvalitātes pilnveidošanu.

Latvijas fiskālās politikas galvenais mērķis 2013. gadā ir turpināt realizēt ekonomikas atjaunošanas un izaugsmes veicināšanas pasākumus un veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu fiskālo politiku, ievērojot stingru fiskālo disciplīnu turpmākajos gados.

Eiro ieviešanas jautājumā svarīgākie īstenotie pasākumi bija 2013. gada 9. jūlijā ES Padomes pieņemtais lēmums par eiro ieviešanu Latvijā ar 2014. gada 1. janvāri. 2013. gada 19. septembrī Saeimā tika apstiprināti 113 ar eiro saistītie likumprojekti.

Galvenie nākamajā pārskata periodā veicamie uzdevumi:
# turpināt nodrošināt atbilstošu, efektīvu un caurskatāmu ES fondu vadību un apguvi;
# turpināt darbu pie eiro ieviešanas projekta īstenošanas;
# izveidot vienoto attīstības finanšu institūciju;
# iesniegt MK informatīvo ziņojumu par AS „Citadele banka” pārdošanas stratēģiju;
# turpināt primārās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu;
# turpināt darbu pie likumprojekta „Veselības aprūpes finansēšanas likums” izstrādes;
# izstrādāt likumprojektu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanai;
# sagatavot iesniegšanai MK Informatīvo ziņojumu „Par politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu ieviešanas ietekmes novērtējumu un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai”.

Informatīvais ziņojums ir skatāms MK mājaslapā.

Rīkojuma projekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu