Skip to main content

Latvija saņem pozitīvu vērtējumu par gatavību pievienoties OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Korporatīvās pārvaldības komiteja ir izvērtējusi Latvijas sasniegto progresu, ieviešot OECD rekomendācijas korporatīvās pārvaldības un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā un šodien, 18.aprīlī, sniedza OECD Padomei pozitīvu vērtējumu par Latvijas gatavību pievienoties OECD.

Lai Latvija saņemtu uzaicinājumu kļūt par 35. organizācijas dalībnieci, nepieciešams OECD Padomes lēmums, ar kuru Latvija tiek uzaicināta pievienoties organizācijai. OECD Korporatīvās pārvaldības komitejas lēmums ir pēdējais – 21. un pēc tā pieņemšanas OECD tuvāko nedēļu laikā pieņems gala lēmumu par Latvijas pievienošanos organizācijai. Plānots, ka OECD dalībvalstu diskusijas, kuru pamatā būs OECD komiteju formālie atzinumi, organizācijas ģenerālsekretāra sagatavots ziņojums un Latvijas iesniegtais noslēguma paziņojums par gatavību uzņemties dalībvalsts saistības, norisināsies maijā. Nākamais solis pēc OECD Padomes lēmuma būs Latvijas Republikas pievienošanās līguma OECD parakstīšana.

“Vēlos izteikt lielu pateicību Latvijas diplomātiem un nozaru ekspertiem, kas OECD iestāšanās procesā pēdējo gadu laikā ir paveikuši lielu darbu”, gandarījumu pauž Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. “Tāpat vēlos teikt paldies OECD par pēdējo gadu laikā sniegto atbalstu un rekomendācijām, kas mums ir palīdzējušas uzlabot valsts kapitāla daļu pārvaldību Latvijā. Valdība apzinās, ka valsts uzņēmumi ekonomikā ieņem ļoti nozīmīgu lomu, tāpēc ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība šo uzņēmumu darbības rādītājiem un labai pārvaldībai,” uzsver Arvils Ašeradens.

Kā norāda ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs: “Iestāšanās process organizācijā ir pierādījis, ka dalība OECD nav bijis pašmērķis kā dalība kārtējā starptautiskajā organizācijā, bet gan instruments kā valstij uzlabot savas politikas gandrīz ikvienā ekonomikas vai sociālajā jomā. Esam saņēmuši vērtīgas rekomendācijas, kuras atsevišķos gadījumos ir bijušas spēcīgs stimuls iekšējām reformām. Vēlos teikt milzīgu paldies visām iesaistītajām institūcijām un vairāk nekā 110 ekspertiem un politikas veidotājiem par ieguldīto darbu, ieviešot OECD rekomendācijas un veicot uzlabojumus saskaņā ar OECD labāko praksi, lai kopīgiem spēkiem noslēgtu pievienošanās procesa garāko un sarežģītāko posmu – tehniskās sarunas.”

Kā iepriekš ziņots, šī gada 6.aprīlī Parīzē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Korporatīvās pārvaldības komitejas sanāksmē tika vērtēts Latvijas sasniegtais progress, ieviešot OECD rekomendācijas gan korporatīvās pārvaldības, gan valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.

Latvijas delegācija sniedza detalizētu informāciju par visiem valsts kapitālsabiedrību reformas aspektiem, t.sk. par Latvijas virzību uz centralizētu valsts kapitāla daļu pārvaldības modeli, stiprinot Ministru prezidenta paspārnē izveidoto koordinācijas institūciju – Pārresoru koordinācijas centru. Tāpat OECD tika informēta par uzsākto procesu, lai kvalitatīvi izveidotu profesionālas valsts uzņēmumu padomes. Ir izveidota caurspīdīga atlases procedūra: publiska kandidātu pieteikšanās, tiek izvirzīti profesionalitātes un neatkarības kritēriji, nominācijas komisijās iekļauti koordinācijas institūcijas un NVO pārstāvji. Šajā kontekstā Ekonomikas ministrs aicina padomes locekļu amatiem pieteikties pēc iespējas vairāk profesionālus kandidātus, jo īpaši no privātā sektora ar lielu pieredzi vadošos amatos un uzņēmējdarbībā.

Informācijai
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības likums tika izstrādāts, ņemot vērā OECD valsts vadlīnijās nostiprinātos labas korporatīvās pārvaldības principus, t.sk. informācijas atklātība, valdes un padomes locekļu caurskatāms nominācijas process, ikgadēju gada pārskatu sagatavošana, kapitālsabiedrību stratēģiju izstrāde un darbības rezultātu izvērtēšana, padomju izveides nepieciešamība ekonomiski nozīmīgajās kapitālsabiedrībās, u.c.

Premjerministra paspārnē ir izveidota valsts uzņēmumu koordinācijas institūcija – Pārresoru koordinācijas centrs, kas vada reformas kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, izstrādā tiesisko regulējumu un vienotas vadlīnijas, sniedz vērtējumu par valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģijām un būtiskiem darījumiem; konsultē valsts kapitāla daļu turētājus.

Informāciju sagatavoja:
Agita Baltbārde
Ekonomikas ministra
padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr.:: + 371 29 133 073
E-pasts: [email protected]

Ārlietu ministrijas
Komunikācijas grupa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu