Skip to main content

Latvijā uzsāk darbu pēdējā starptautisko aizdevēju pārskata misija

No šā gada 28. oktobra līdz 7. novembrim Latvijā darbosies pēdējā starptautisko aizdevēju (Starptautiskā Valūtas fonds, Eiropas Komisija) pārskata misija, kuras mērķis ir abām pusēm panākt vienošanos par starptautiskā aizdevuma programmas Latvijai slēgšanu.

Misijas ietvaros notiks aizdevēju tikšanās ar valdības pārstāvjiem, nozaru ministriju ekspertiem, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Svarīgākais uzdevums starptautisko aizdevēju pārskata misijas laikā būs vienoties par 2012. gada valsts budžetu un tā ietvaros veicamās fiskālās konsolidācijas apmēriem.

Kā parasti misijas noslēgumā tiks sagatavota un parakstīta Nodomu vēstule Starptautiskajam Valūtas fondam un Saprašanās memorands ar Eiropas Komisiju.

Pārskata misijas laikā par pieņemtajiem lēmumiem tiks informēta arī sabiedrība.

Finanšu ministrija atgādina, ka saskaņā ar vienošanos ar starptautiskajiem partneriem šā gada 22. decembrī plānots slēgt starptautisko aizdevumu programmu Latvijai.

Noslēdzoties starptautiskā aizdevuma programmai, Latvijas prioritārais uzdevums būs pakāpeniska un savlaicīga starptautiskās aizņēmumu programmas pārfinansēšana ārējos finanšu tirgos.

Jānorāda, ka programmas darbības laikā Latvijā ir uzlabojusies ekonomiskā situācija. Ņemot vērā nozīmīgās pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā un pakāpenisko globālās ekonomikas atlabšanu no straujās lejupslīdes, Latvijas ekonomikā, jau sākot no 2010. gada vidus, ir atsākusies izaugsme.
Iekšzemes kopprodukta struktūra kļuvusi sabalansētāka un ilgtspējīgāka – pieaudzis rūpniecības nozaru īpatsvars nozaru struktūrā, bet samazinājies importa pārsvars pār eksportu izlietojuma sadalījumā.

Ekonomikas attīstības pamatā šobrīd ir eksportējošā rūpniecība. Veiksmīgi izmantojot ārējo pieprasījumu un cenu pieaugumu, eksports jau sasniedzis pirmskrīzes apjomus, bet rūpniecības izlaides apjomi ir tuvu šim līmenim. Nozīmīgs nosacījums eksporta attīstībā bijis arī konkurētspējas pieaugums – produktivitāte arī 2011. gadā turpina augt straujāk nekā reālā darba samaksa.

Par starptautisko aizdevumu:
Starptautiskā aizņēmuma programmas apjoms Latvijai tika plānots 7,5 miljardu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka valsts ekonomiskā un finanšu situācija ir uzlabojusies, Latvijai nav nepieciešams pilnā apmērā saņemt aizdevuma pieejamo finansējumu. Līdz šim ir izmantoti 4,4 miljardi eiro. Starptautiskā aizdevuma programmu paredzēts noslēgt šā gada 22. decembrī.

Latvija saņemto finansējumu plāno atmaksāt, starptautiskajā finanšu tirgū pārfinansējot valsts parādu. Latvija šī gada jūnijā veiksmīgi atgriezās starptautiskajos finanšu tirgos, emitējot desmit gadu obligācijas 500 miljonu ASV dolāru vērtībā. Ar šo emisiju apliecināta Latvijas spēja patstāvīgi finansēt budžeta vajadzības un ir ielikts drošs pamats aizņēmumu sekmīgai pārfinansēšanai turpmākajos gados publiskajos finanšu un kapitāla tirgos. Arī turpmāk plānots organizēt ikgadējas publiskas valsts parāda vērtspapīru emisijas un prioritāri nodrošinot investoru bāzes diversificēšanu (Eiropā, ASV un Āzijā).

Papildu informācija par starptautisko aizdevumu šeit.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu