Skip to main content

Latvijas ārlietu ministrs pauž atbalstu NATO partnerību politikas attīstībai

15. aprīlī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis turpināja dalību NATO ārlietu ministru neformālajā sanāksmē Berlīnē, kuras ietvaros notika Ziemeļatlantijas Līguma padomes tikšanās, kā arī NATO – Gruzijas komisijas, NATO – Ukrainas komisijas un NATO – Krievijas padomes sēdes.

Atbilstoši NATO Lisabonas samita apstiprinātajai NATO Stratēģiskajai koncepcijai un Lisabonas samita deklarācijai ministri apstiprināja dokumentu paketi, kas veido elastīgākas, atvērtākas un efektīvākas NATO partnerības politikas ietvaru un konsultāciju mehānismus ar partneriem par kopīgiem drošības izaicinājumiem. Latvijas ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis pauda atbalstu NATO lēmumam arī turpmāk stiprināt NATO partnervalstu, kas piedalās NATO operācijas, iesaisti NATO lēmumu veidošanā. Ministrs uzsvēra, ka Lībijas operācija ir apliecinājums tam, ka NATO sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām, sevišķi ANO un ES, ir nepieciešama un abpusēji izdevīga. Ministrs akcentēja nemainīgo Latvijas atbalstu NATO un ES stratēģiskās partnerības stiprināšanai.

NATO – Gruzijas komisijas sēdes ietvaros ārlietu ministri apmainījās viedokļiem par NATO un Gruzijas attiecību attīstību, kā arī reģionālas drošības izaicinājumiem. Latvijas ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis pauda stingru Latvijas atbalstu Gruzijas teritoriālai integritātei un uzsvēra, ka Gruzijai jāveic pilnīga pamiera nosacījumu izpilde, kā arī atkārtoja Lisabonas samita valstu un valdību vadītāju pausto aicinājumu Krievijai pildīt tās starptautiskās saistības. Ministrs apsveica Gruzijas progresu NATO integrācijā un apliecināja Latvijas atbalstu Gruzijas demokrātiskajām reformām un dalībai NATO.

NATO – Ukrainas komisijas sēdes ietvaros ministri apmainījās viedokļiem par NATO un Ukrainas attiecībām. Ārlietu ministrs uzsvēra, ka NATO – Ukrainas Ikgadējā nacionālā sadarbības programma ir pamats abpusēji izdevīgu attiecību veidošanai.

Tāpat notika NATO un Krievijas padomes sēde, kuras ietvaros Latvijas ārlietu ministrs apliecināja atbalstu Lisabonas samita lēmumiem NATO – Krievijas kontekstā, īpaši uzsvērdams, ka attiecībās jāievēro abpusēja uzticēšanās, transparence un paredzamība. Ģ.V. Kristovskis uzsvēra, ka Latvija novērtē pozitīvo attiecību dinamiku, atzīmējot sadarbības potenciālu pretraķešu aizsardzības jomā un Afganistānas kontekstā. Ārlietu ministrs informēja NATO – Krievijas padomes dalībniekus par Latvijas valdības lēmumu piešķirt 30000 USD NATO un Krievijas narkotiku apkarošanas projektam.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected] 

Dalies ar ziņu