Skip to main content

Latvijas Nacionālā sporta padome atbalsta naudas balvu piešķiršanu Latvijas olimpiešiem

Šodien, 5.marta sēdē, Latvijas Nacionālā sporta padome (LNSP) izskatīja un atbalstīja jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos. Tāpat padome atbalstīja grozījuma veikšanu pašreizējā naudas balvu piešķiršanas kārtībā, rosinot naudas balvu piešķirt par katru no izcilajiem sasniegumiem olimpiskajās spēlēs.

Sporta padome šodien izskatīja un atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto priekšlikumu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos. Naudas balvas kopā 1 516 664 eiro apmērā, ietverot nodokļu samaksai paredzētos līdzekļus, piešķirs sportistiem, viņu treneriem, sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām. Augstāko naudas balvu 111 884 eiro apmērā, tai skaitā 26 511 eiro nodokļu samaksai, paredzēts piešķirt sportistam Martinam Dukuram par izcīnīto sudraba medaļu skeletona sacensībās.

Padome izskatīja un atbalstīja arī IZM ierosinājumu veikt grozījumu MK noteikumos, kuri regulē naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību. Grozījums paredz sportistam par vairākiem izciliem panākumiem individuālajos sporta veidos olimpiskajās spēlēs naudas balvu piešķirt par katru no sasniegumiem. Pašlaik MK noteikumos Nr.26 „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” paredzēts ierobežojums, ka vairāku sasniegumu gadījumā naudas balvu sportistam piešķir tikai par augstāko vai tikai par vienu no sasniegumiem, ja naudas balvas apmērs ir vienāds. Rosinātais grozījums paredz izmaiņas, ka ierobežojums, kurš ieviests Latvijas ekonomiskās krīzes laikā, neattiecas uz individuālajiem sporta veidiem olimpiskajās spēlēs.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzsver: „2014.gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos pirmo reizi vienu olimpisko spēļu laikā Latvijas sportisti individuālajos sporta veidos izcīnīja vairākus sasniegumus, par kuriem viņiem var tikt piešķirta naudas balva. Ņemot vērā šo situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija kā par sporta nozari atbildīgā ministrija rosināja grozīt šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus un noteikt, ka par sasniegumiem olimpiskajās spēlēs naudas balvu var piešķirt par katru no sasniegumiem.”

Priekšlikumus par naudas balvu piešķiršanu kontekstā ar MK noteikumu grozījuma projektu virzīs izskatīšanai valdības 11.marta sēdē. Grozījumu apstiprinot, naudas balvas par katru no izcilajiem sasniegumiem Soču olimpiskajās spēles būs iespējams saņemt sportistiem Andrim Šicam, Jurim Šicam, Oskaram Melbārdim un Daumantam Dreiškenam, kā arī viņu treneriem, ārstiem un personālam.

Sēdē notika arī LNSP priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas, ņemot vērā izmaiņas padomes sastāvā. Par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti, kuras kandidatūru vienbalsīgi atbalstīja visi 14 klātesošie balsstiesīgie LNSP locekļi.

Ar pilno IZM priekšlikumu par naudas balvu saņēmējiem saraksta veidā var iepazīties IZM mājaslapā.

Saite uz preses brīfingu pēc LNSP sēdes.

Informāciju sagatavoja:
Dita Bukovska
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67047804
E-pasts: [email protected]
www.izm.gov.lv

 

Dalies ar ziņu