Skip to main content

Latvijas un Itālijas transporta ministri vienojas par ciešu sadarbību prezidentūru ietvaros

Uzturoties darba vizītē Itālijā, Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Anrijs Matīss tikās ar Itālijas Republikas Transporta ministru Maurizio Lupi, kuras laikā pārrunāja koordinācijas un sadarbības jautājumus Itālijas un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomēs laikā.

Itālijas Transporta ministrs Lupi informēja par Prezidentūras prioritātēm – dzelzceļā, aviācijā, u.c. transporta jautājumos, kā arī par š.g. 16/17.septembrī plānoto neformālo Transporta ministru padomi Milānā, kurā plānots apspriest TEN-T projektu pārvaldību, finansēšanas jautājumus un transporta infrastruktūras lomu Eiropas izaugsmes veicināšanā.

Ministri vienojās par ciešu sadarbību gan politiskā, gan ekspertu līmenī, lai nodrošinātu ES transporta politikas nepārtrauktu virzību visa trio prezidentūras perioda laikā.

Itālijas transporta ministrs Lupi informēja par Prezidentūras plāniem attiecībā uz t.s. 4. Dzelzceļa pakotnes turpmāko virzību, paredzot abu pīlāru – tehniskā un politiskā paralēlu virzību.

Kā vēl vienu Prezidentūras prioritāti Itālijas transporta ministrs Lupi iezīmēja darbu pie Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vienotās gaisa telpas ieviešanu jeb t.s. SES II +, kam tiks organizēta ministru līmeņa sanāksme novembra mēnesī Romā.

Vēl viens no Prezidentūras aktuālajiem jautājumiem ir darbs pie Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu virzības, lai panāktu vienošanos.

Tāpat satiksmes ministrs Matīss darba vizītes laikā apmeklēja Romas Civitavecchia ostu, kura ir Eiropas lielākā osta pēc kruīzu kuģu pasažieru apjoma, kā arī nozīmīgs Itālijas automašīnu loģistikas centrs. Abu šo segmentu turpmāka attīstība ir ļoti nozīmīga arī Latvijas ostām un tādējādi būtu nepieciešama daudz aktīvāka savstarpējā sadarbība ostu vidū.

Itālijas un Latvijas amatpersonas vienojās aktīvi sadarboties gan Romas Civitavecchia ostas un Rīgas ostas līmenī, kā arī Eiropas Savienības ostu likumdošanas procesu līmenī.

Pielikumā relīze un foto, no Latvijas Republikas Satiksmes ministra Anrija Matīsa (no labās) un Itālijas Republikas Transpurta ministra Maurizio Lupi tikšanās.

Papildus informācija:
Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 6702801, 29241016
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu