Skip to main content

Latvijas un Šveices sadarbības programma sekmīgi tiek īstenota Latvijā

Finanšu ministrijā kā Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadošajā iestādē ir saņemts Šveices iestāžu sagatavotais 2013. gada pārskats par programmas ieguldījumu jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Attiecībā uz Latviju ir īpaši izcelts Tiesu modernizācijas projekta ieguldījums publiskās drošības uzlabošanā Latvijā un nevalstisko organizāciju (NVO) fonda ieguldījums pilsoniskās sabiedrības attīstībā Latvijā, atbalstot NVO aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.

Pārskatā arī citēta finanšu ministra Andra Vilka runa konferencē par Šveices sadarbību ar Austrumeiropu, kas norisinājās 2013. gada 31. maijā, Šveicē. Konference tika rīkota par Šveices sniegtā ieguldījuma nozīmību un ietekmi uz jaunajām ES dalībvalstīm. “Eiropa strādā pie kopīga mērķa – pārvarēt krīzi un rast kopēju risinājumu. Krīze ir parādījusi, cik savstarpēji cieši Eiropas valstis ir saistītas. Lai arī parādi un deficīti ir radījušas milzīgas problēmas Eiropai, Latvija ir pierādījusi, ka katra krīze ir arī iespēja,” konferencē norādīja finanšu ministrs.

Latvijai kā vienai no jaunajām ES dalībvalstīm paredzētais finansējuma apjoms ir 59,88 miljoni Šveices franku jeb 49,7 miljoni eiro, kurus ar Šveices programmas palīdzību ir plānots izlietot līdz 2017. gadam.

Ar programmas līdzfinansējumu Latvijā tiek ieviesti divpadsmit projekti, no kuriem četri jau ir sekmīgi pabeigti, proti, skolēnu autobusu projekts pašvaldībās, projektu sagatavošanas fonds, NVO fonds un Latvijas tiesu modernizācijas projekts. Līdz 2014. gada marta beigām atmaksas Šveices programmas projektu ieviesējiem ir veiktas 63% apmērā no kopējā pieejamā Šveices programmas finansējuma.

Ar Šveices iestāžu sagatavoto pārskatu ir iespējams iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Grīnvalde
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu