Skip to main content

Latviju un Austriju neapmierina lauksaimniecības politikas finansēšanas piedāvājums

Trešdien, 12. oktobrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar jauno Austrijas vēstnieku Latvijā Štefanu Pēringeru (Dr. Stefan Pehringer), kurš bija ieradies iepazīšanās vizītē. Sarunā puses pauda gandarījumu par abu valstu labajām divpusējām attiecībām un līdzšinējo sadarbību un apliecināja, ka varētu kopīgi cīnīties par savām interesēm Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta kontekstā.

Amatpersonas apliecināja, ka šobrīd notiek aktīva sadarbība izglītības un kultūras jomā, un pastāv plašas iespējas padziļināt ekonomisko sadarbību, tostarp koka mājokļu un ēku siltināšanas jomā. Lai iepazītos ar šīm iespējām, nākamgad paredzēta Austrijas uzņēmēju delegācijas vizīte Latvijā. Puses atzīmēja diplomātisko attiecību atjaunošanas 20 gadus un apliecināja vēlmi stiprināt politisko dialogu.

Tikšanās laikā premjers prezentēja Latvijas pozīciju par ES daudzgadu budžetu. Viņš akcentēja, ka šobrīd izveidojusies netaisnīga situācija, kas varētu negatīvi ietekmēt attīstību valstīs ar zemajiem ienākumiem, jo tām būtu pieejams mazāks finansējums no ES fondiem nekā valstīm ar lielākiem ienākumiem. Turklāt Latvijas prioritāte, veidojoties ES daudzgadu budžetam no 2014. – 2020. gadam, panākt straujāku lauksaimnieku saņemto tiešmaksājumu izlīdzināšanu. Vēstnieks apstiprināja, ka arī Austrija nav apmierināta ar pašreizējo piedāvājumu lauksaimniecības politikas finansēšanai. Abas puses bija vienisprātis, ka iespējama sadarbība savu interešu aizstāvībā tālākajās diskusijās par budžetu.

Par ES daudzgadu budžetu:

Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšana, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.

Kā jau agrāk ziņots, Eiropas Komisija ar savu priekšlikumu ES daudzgadu budžetam nāca klajā 2011. gada 29. jūnijā. Pirmās Eiropas Savienības dalībvalstu diskusijas par budžetu priekšlikumu notika šī gada jūlija beigās, kas deva iespēju apmainīties ar sākotnējām pozīcijām. EK priekšlikumu izvērtēšanas darbs turpināsies līdz gada beigām. Sarunas pēc būtības notiks visu 2012. gadu, bet galīgo vienošanos starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm par faktisko budžeta ietvaru plānots panākt 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā.

Latvijas un Austrijas tirdzniecības rādītāji:

2011.gada 1.pusgadā Latvijas – Austrijas tirdzniecības apjoms sasniedza 58.9 miljonus eiro, Austrijai ieņemot 24.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Salīdzinājumā ar 2010.gada 1.pusgada rādītājiem Latvijas – Austrijas tirdzniecības bilance ir pieaugusi par 33.8 procentiem (eksports pieaudzis par 40 procentiem, imports – par 32 procentiem). Galvenās eksporta preces uz Austriju ir koksne un tās izstrādājumi, rūpnīcu un laboratoriju iekārtas, kā arī dzinēji un motori, dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums, metāli un to izstrādājumi. Galvenās importa preces no Austrijas ir medikamenti, elektroģeneratoru iekārtas, pārtikas rūpniecības produkti, metāli un to izstrādājumi.

Foto no tikšanās

Papildu informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865/+371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

 

Dalies ar ziņu