Skip to main content

Lemberga kundzības spožums un posts

Autors: Ģirts Valdis Kristovskis,
Ventspils pilsētas domes deputāts

Ventspils pilsēta nereti tiek atzīta par labi pārvaldītu. Tās infrastruktūra un sakoptība nenoliedzami atstāj labu iespaidu, ostas pilsētā parādās jaunas ražotnes, ir atbalsts izglītībai, kultūrai un sportam. Tas priecē daudzus. Tiek izteikts ne viens vien atzinīgs vārds, arī pilsētas vadība nebeidz cildināt savu veikumu.

Un tomēr. Kas patiesībā notiek aiz šīs ārēji salīdzinoši pievilcīgās izkārtnes, salūtiem un ziedu paklājiem, ja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs gadiem ilgi atrodas uz smagos noziegumos apsūdzēto sola, ir ticis izgaismots kā viens no Rīdzenē apspriestās valsts nozagšanas plānotājiem?!… Cik tiesiski, efektīvi, atklāti un sabiedrības interesēm atbilstoši tiek pārvaldīta pilsēta, ja tās vadītājs tiesai nav spējis uzrādīt pretargumentus, kas pīšļos ātri satriec pret viņu celtās apsūdzības!? Vai ir iespējams būt lieliskam pilsētas vadītājam, kas reizē ierauts ostas pilsētas saimnieciskajos un ietekmes skandālos? Galu galā, par kāda tipa menedžeri ir runa, ja Rīgas apgabaltiesai ir nācies Lembergam piemērot drošības līdzekli, aizliegumu ieņemt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amatu!

Pilsēta tiešām ir nozagta

Mana gadu ilgā opozīcijas jeb mazākuma deputāta pieredze Ventspils pilsētas domē ļauj apgalvot, ka iepriekš minēto Lemberga “menedžmenta sasniegumu” uzskaitījums ir nepilnīgs. Tam jāpievieno arī fakts, ka, apejot tiesas aizliegumu, viņš ir spējis prettiesiski sagrābt Ventspils mēra amatu. Tas ir iespējams vienīgi tad, ja tiesiskas valsts pārvaldes skatījumā, ostas pilsēta ir nozagta. Pašvaldības administrācija, darbinieki, pretēji cunftes godam, ir tikai paklausīgas marionetes autoritārā režīma rokās, bez ierunām pilda ikkatru Lemberga un viņa organizētās noziedzīgās Ventspils pilsētas domes vadības grupas norādi.

Ikviens mazākuma deputātu mēģinājums aizrādīt uz nepieciešamību respektēt demokrātiskas valsts tiesiskuma, taisnīguma vai labas pārvaldības principus sastopas ar vietvalža komentāru: “Te ir Ventspils! Te nav Rīga un te nav Brisele!”. Patoloģisks naids pret citādi domājošiem, prettiesiski preventīvi paņēmieni oponentu ierobežošanai tiek lietoti pret ikvienu, kas potenciāli varētu apdraudēt autoritārā pilsētas vadītāja trīsdesmit gadu ilgušo kundzību.

Režīma izgaismošanai talkā jāņem tiesa

Protams, A. Lembergs šādu režīmu nevar uzturēt viens. Ir nepieciešami atbalstītāji, grupa, kurā pilnībā iekļaujas pašvaldības administrācijas vadība. Tas gan neatbilst pat minimāliem tiesiskas, sevi cienošas ES un OECD valsts pārvaldes standartiem. Kā zināms, ierēdņiem valsts darbā savu interešu nav. Taču Ventspilī administrācijai interese ir. Tā ir pilsētas mēra amatu sagrābušā Aivara Lemberga interese saglabāt neierobežotu, autoritāru, neleģitīmu varu un ietekmi. Tas ir postošs process, kas degradē vispārcilvēcīgas vērtības un izpratni par varas ētiku un morāli.

Lai to pierādītu, ir jāvēršas tiesā. Uz četru Ventspils pilsētas domes mazākuma deputātu – Ģirta Valda Kristovska, Daces Kornas, Aivja Landmaņa un Ivara Landmaņa pieteikumu pamata administratīvā tiesā pašreiz skata jau divas lietas, prasības atcelt un apturēt Ventspils pilsētas domes prettiesiskas darbības un lēmumus! Runa ir par ļaunprātību, par dienesta stāvokļa izmantošanu, tajā skaitā A. Lemberga meliem, par deputātu subjektīvo tiesību aizskārumu, tādejādi nodarot būtisku kaitējumu valsts pārvaldei! Minētajiem mazākuma deputātiem pašvaldības vadība ir prettiesiski liegusi iespēju piedalīties atsevišķās svarīgās pašvaldības darba institūcijās, liedz domes rīcībā esošu informāciju un citus likumā paredzētos, deputātu darbībai atvēlētos pašvaldības resursus. Tas tiek darīts ar mērķi maksimāli ierobežot konkrētu deputātu pilnvērtīgas darbības iespējas pašvaldībā.

Pretlikumīga pašvaldības pārvaldes organizācija

Darbs Ventspils pilsētas domē ir organizēts tā, lai autoritārā vadītāja merkantilos mērķus un iegribas varētu maksimāli droši sasniegt. To var patraucēt opozīcija, kuras uzdevums demokrātijā ir valdošā spēka darbības kontrole. Lai no tās izvairītos, mazākuma deputāti tiek izolēti, to darbībai tiek likti šķēršļi. Šim uzdevumam ir pakļauta Ventspils pilsētas pašvaldības darba organizācija. Tā neatbilst ne likuma “Par pašvaldībām” mērķiem, ne arī valsts pārvaldes likumā noteikto principu garam!

Likums nepārprotami nosaka ievēlēto deputātu proporcionālu, līdzvērtīgu pārstāvniecību pašvaldības komitejās, kuru nevar apiet. Tāpēc Ventspils pilsētas domē, lai nepieļautu mazākuma deputātu dalību lēmumu sagatavošanā, to detalizētā apspriešanā, pašvaldības darbības smagumcentrs ir pārnests uz pašvaldības 26 komisijām un pāris padomēm. To ietvaros, kā apgalvo A.Lembergs, var darīt, ko un kā vēlas. Ja viņa vadītās partijas “Latvijai un Ventspilij” vairākuma deputātiem katram vidēji ir atvēlētas 5 vietas komisijās un padomēs, tad nevienā no tām, ignorējot Satversmē noteikto mazākuma deputātu līdztiesības principu, nav iekļauti trīs mazākuma deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis.

Mazākuma deputātu neitralizācija

Atsevišķu deputātu selektīva neiekļaušana Ventspils pilsētas pašvaldības komisijās, padomēs, valdēs un darba grupās, ir ne tikai proporcionalitātes un labas pārvaldības principa pārkāpšana, bet arī Kristovska un brāļu Landmaņu subjektīvo deputātu tiesību aizskārums. To praktizējot pašvaldības vairākums prettiesiski nodrošina, ka pilsētas pārvaldei būtiskus lēmumus sagatavo bez minēto mazākuma deputātu līdzdalības.

Rezultātā Ventspils pilsētas domes vai komiteju sēdēs vairākuma deputāti jautājumus skata vairs tikai formāli, tehniski balsojot. Turpretī mazākuma deputātu centienus kaut ko precizēt, uzdot kādu jautājumu, pašvaldības politiskā un administratīvā vadība, partiju “Latvijai un Ventspilij” pārstāvošie vairākuma deputāti uzņem neiecietīgi, ar augstprātīgu aroganci, pārmetumiem opozīcijai par domes darbinieku dārgā laika tērēšanu, dažkārt pat Lemberga Rīdzenes sarunu tipa rupjību. Kā nu ne, ja A. Lemberga “organizētā grupa”, speciālisti, domes sēdēs apspriežamos jautājumus detalizēti jau ir apsprieduši savā lokā pašvaldības komisijās un padomēs, arī valdēs un darba grupās! Tas ir, prom no mazākuma deputātu acīm, ārpus to demokrātiskas kontroles iespējām.

Komisijas kā “tiešās demokrātijas” kroplība!

Ventspils pilsētas domes sēdēs un komitejās, kur būtu jāatrodas domes darba smaguma centram, pat finansiāli ietilpīgu un politiski jūtīgu jautājumu apspriešanai plāno tikai trīs minūtes. Interesanti, ka likumā “Par pašvaldībām” noteikto darba pamatinstitūciju – domes sēžu un komiteju maznozīmīgumu Ventspils pilsētas pašvaldības vērtību skalā var noteikt pēc deputātu darba samaksas. Par dalību šādās sēdēs deputātam pienākas nepilni divi eiro. Turpretī par darbu pašvaldības komisijā tās locekļa darbs finansiāli tiek atalgots pārdesmit reižu vairāk!

Un te nevajadzētu pārprast! Šā raksta mērķis nav žēlošanās par mazākuma deputātu darba samaksu. Tomēr šie statistikas cienīgie fakti uzskatāmi izgaismo un raksturo Ventspils pilsētas domes vadības pārliecību, ka vērtīgs ir tieši komisiju, nevis komiteju darbs, tas ir, tieši pretēji, kā tas izriet no likuma “Par pašvaldībām”. Reizē tā ir “lēta un izdevīga” spēle ar sabiedrību. Pilsētas iedzīvotājiem un speciālistiem pašvaldības 26 komisijās un 2 padomēs ir atvēlēts vairāk nekā simts vietu. Šādu devību Ventspils pilsētas pašvaldība un tās Likumības komisija cildina kā izcilu “tiešās demokrātijas” paraugu! Taču šādi veidotu komisiju kropluma patiesais mērs ir darba liegšana tajās trīs mazākuma deputātiem, kas demokrātiskās vēlēšanās saņēmuši ventspilnieku trešdaļas balsu!…

Režīms savas izredzes balsta totalitārismā

Kāpēc Ventspils pilsētas politiskais vairākums piekopj šādu prettiesisku ačgārnību, kāpēc veido greizo spoguļu pašvaldību? Tā rokās ir demokrātisks un likumīgs vairākuma balsošanas instruments, kas atrisina ikviena, tajā skaitā strīdīga jautājuma izlemšanu! Turklāt mazākuma deputāti atbalsta visu saprātīgo, ventspilnieku interesēm atbilstošo lēmumu pieņemšanu! Ņemot vērā šos aspektus, valdošajam vairākumam nebūtu nepieciešams meistarot greizas pārvaldes konstrukcijas!

Atbilde rodama faktā, ka Lembergs ir autoritārs kombinators. Viņš ne tuvu nav valstsvīrs, kas savus mērķus sasniedz ar demokrātiskiem, atklātas un taisnīgas politiskās cīņas paņēmieniem. Viņš un līdzgaitnieki no partijas “Latvijai un Ventspilij” varas pozīciju noturēšanu saredz paņēmienos, kas autoritārā režīma prettiesiski neierobežotu ietekmes handikapu, informācijas monopolu un varas priekšrocības ir nodrošinājis jau trīsdesmit gadu garumā. Šajā laikā, jo īpaši privatizācijas gados, ir nostiprinājusies nesodāmības sajūta un tieksme Lemberga grupas kundzību, varas labumus baudīt un praktizēt pēc iespējas ilgāk.

VARAM bezdarbība

Tiesiskuma deficītam Ventspils pilsētas pašvaldībā būtu jābūt Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas rūpju bērnam. Tās uzdevums ir uzraudzīt pašvaldību darbības tiesiskumu. Šā gada februārī, pēc mazākuma deputātu Ģ.V.Kristovska, D.Kornas, A.Landmaņa un I.Landmaņa uzrādīto pašvaldības ļaunprātību analīzes, VARAM atzina, ka Ventspils pilsētas domes pārvalde neatbilst likumā “Par pašvaldībām” noteiktajām normām. Ministrija par to pat bija aizrādījusi Ventspils pilsētas domes vadībai. Tomēr dīvainā kārtā bez mazākās ievērības VARAM atstāja tieši mazākuma deputātus diskriminējošo neiekļaušanu pašvaldības komisiju, padomju vai darba grupu darbā, kas bija četru Ventspils pilsētas mazākuma deputātu iesnieguma galvenais aspekts!

Diemžēl tādejādi pašvaldību darbības likumību kontrolējošā ministrija pielaidīgi izdabāja Ventspils pilsētas domei. Tā vietā, lai panāktu likumā noteikto normu, taisnīguma un labas pārvaldības ievērošanu, VARAM deklarēja, ka, lai arī notiekošais ostas pilsētas pašvaldībā neatbilst likuma normām, uz to tomēr varot pievērt acis, ja to pieņem kā pašvaldības paražu vai tradīciju.

Tā ir savdabīga un ciniska likumības interpretācija, kas reizē raksturo arī ministra Kaspara Gerharda (NA) bezzobainās politikas būtību. Vērts atgādināt, ka šā gada martā ministrs skaļi pieteica prasību izslēgt nedemokrātiskās normas no pašvaldību nolikumiem! Diemžēl tās izpilde pilnībā ir atstāta pašplūsmai. Mēs, mazākuma deputāti kā mutiski, tā arī rakstiski, esam vairākkārt ministru lūguši viņa paša iniciētajai nedemokrātisko normu “izravēšanai” precizēt saturu un uzlikt konkrētu termiņu. Taču tas netiek darīts. Pat vēl vairāk. Nesen apmeklējot Ventspils pilsētas domi, ministrs Kaspars Gerhards tikās ar pašvaldības vadību, paslavēja to, taču atteica tikšanos mazākuma deputātiem, kuru likuma garantētās subjektīvās tiesības ir aizskartas. Tas ir neticams ministra necienīgs vietējo tradīciju respektēšanas paraugs, patiesa iztapība autoritārā vietvalža Lemberga priekšā!

Pašvaldības deputāta tiesības

Līdz ar to rodas fundamentāls jautājums, kā pašvaldības pārkāpuma gadījumā rīkoties deputātam, ja VARAM ļaujas mērķtiecīgai bezdarbībai, iztop pārkāpuma veicējam?! Faktiski par tādu var uzskatīt pat VARAM 2017. gada rudenī ieteikto – griezties administratīvajā tiesā, zinot, ka šī tiesa pašvaldību pārkāpumus pret deputātiem neskata.

Neskatoties uz to, 2017. gada novembrī veicu pirmo mēģinājumu un vērsos Administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu vērtēt Ventspils pilsētas pašvaldības atteikumu man izsniegt deputāta darbam nepieciešamo informāciju, liegumu izteikties pašvaldības oficiālajā interneta vietnē, tās apmaksātajos medijos, kas ekskluzīvi atļauts domes priekšsēdētāja amatu prettiesiski sagrābušajam A. Lembergam un viņa domubiedriem. Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams, uzskatot, ka deputāts ir valsts dienesta sastāvdaļa, manu prasību nepieņēma nevērtējot pārkāpumu pēc būtības. Tika apliecināts, ka deputātam, kuram sabiedrība deleģējusi konkrētas funkcijas valsts pārvaldē, nav iespēju, nepastāv efektīvs tiesisks mehānisms, kā risināt situācijas, kad prettiesiski tiek liegts pildīt deputāta pienākumus.

Norādot uz šo pretrunu, ar blakus sūdzību vērsos Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Augstākā tiesa blakus sūdzību atzina par pamatotu. Tā tika skatīta mutvārdu procesā šā gada 25. aprīlī. Tiesas sēdes laikā Ventspils pilsētas dome centās nevis attaisnot savus konkrētos pārkāpumus, bet gan pārliecināt tiesu, ka tai nav tiesību mazākuma deputāta Ģ.V.Kristovska prasību skatīt. Tā teikt, Lemberga kliķe un VARAM šo deputātu varētu arī turpmāk itin veiksmīgi pieskatīt!

Augstākās tiesas zālē nešķita, ka pašvaldība spēj tiesnešus pārliecināt. Taču uz tiesas lēmumu joprojām nākas gaidīt, jo lietas unikalitātes un nozīmīguma dēļ nolemts to pieņemt administratīvo tiesnešu kopsapulcē šā gada rudenī. Lēmums, visticamāk, pateiks, ka konkrētā pašvaldības pārkāpuma pret deputātu novēršana ir tiesas kompetencē… Dīvaini, ka mūsu valstī līdz šim šāds pārkāpumu novēršanas mehānisms bijis liegts! Drīz būs pagājis gads, kopš nācies cīnīties par šī valsts pārvaldes trūkuma novēršanu. Visu šo laiku Ventspils pilsētas dome ir pavadījusi zem tiesas zobena, tomēr savu ļaunprātību pret deputātu Ģirtu Valdi Kristovski tā nav pat mēģinājusi novērst.

Satversmes tiesas spriedums apliecina mazākuma deputātu prasību pamatotību

Šā gada 29. jūnijā Satversmes tiesa lietā par Salaspils novada domes pastāvīgo komiteju izveidi nāca klājā ar virkni atzinumu. Tika nepārprotami norādīts, ka pašvaldības iedzīvotāju interešu pārstāvība uzliek pašvaldības domei pienākumu nodrošināt visiem deputātiem vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties domes darbā. Tika uzsvērts, ka pašvaldības domei ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu, organizējot domes darbu komitejās un komisijās, ka atkāpes no proporcionalitātes nevar tikt attaisnotas ar politisku izšķiršanos.

Tātad Satversme tiesa pateica to, kas ir saprotams demokrātiskās, tiesiskās un labas pārvaldības kategorijās domājošiem ļaudīm, arī vadītājiem. Tā pārapstiprināja tos tiesiskos argumentus, kādus mēs, mazākuma deputāti, bijām desmitiem reižu daudzinājuši Ventspils pilsētas pašvaldības vadībai, partijas “Latvijai un Ventspilij” vairākuma deputātiem, to “kabatas” Likumības komisijai. Vairs nevarēja būt šaubu, ka Ventspils pilsētas domes ļaunprātībām pret mazākuma deputātiem strauji tuvojas gals. Turklāt Satversmes tiesa bija atzinusi, ka tiesiskas valsts princips un Satversmes 101. pants prasa pašvaldības aizskarto deputāta subjektīvo tiesību aizsardzības mehānismu, ka uz deputāta pieteikuma pamata to nodrošina administratīvā tiesa. Tas nozīmē, ka arī Augstākās tiesas administratīvo tiesnešu kopsapulcei iepriekš pieminētajā gadu ilgajā lietā vairs atliek tikai nodublēt Satversmes tiesas atzinumu.

Ventspils pilsētas dome ignorē Satversmes tiesas spriedumu

Atsaucoties uz Satversmes tiesas 29. jūnija spriedumu, jūlija vidū mazākuma deputāti vērsās pie Ventspils pilsētas domes lūdzot nekavējoties atcelt prettiesiskos lēmumus un iekļaut viņus Ventspils pilsētas pašvaldības komisijās un padomēs. Taču pašvaldības izpildirektors Aldis Ābele šā gada 30. jūlijā atsūtīja kārtējo satriecoši bezkaunīgo atbildi. Tika norādīts, ka esošais pašvaldības komisiju sastāvs jau nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības kvalitatīvu un caurskatāmu darbību. Komisijas locekļu sastāvs iesot noteikts, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos pārvaldes principus, un tādejādi pašvaldība savā darbībā vadās saskaņā ar labas pārvaldības principu!

21. augusta iesniegums Administratīvajā tiesā

Pēc šādas Ventspils pilsētas domes atbildes saņemšanas mazākuma deputāti Ģ.V.Kristovskis, D.Korna, A.Landmanis un I.Landmanis rokas nenolaida. Sagatavoja pieteikumu Administratīvajai tiesai, lūdzot atcelt Ventspils pilsētas domes 2017. gada 29. septembra prettiesisko lēmumu par komisijām un padomēm. Augusta beigās Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams paziņoja par lietas ierosināšanu. Ņemot vērā Satversmes tiesas neseno atzinumu, ir sagaidāms, ka prettiesisko Ventspils pilsētas domes lēmumu par komisiju un padomju izveidi atcels. Tiks nostiprināti pierādījumi, ka Ventspils pilsētas pašvaldības vadība ir ļaunprātīgi izmantojusi dienesta stāvokli, nodarot būtisku kaitējumu valsts varai, pašvaldības pārvaldes kārtībai, mazākuma deputātu subjektīvām tiesībām.

Par šādiem pārkāpumiem iestājas atbildība. Kāda, to rādīs laiks. Tomēr jau pašreiz ir skaidrs, ka nedemokrātiska, prettiesiska un autoritāra vara ir neleģitīma. Tā ir A. Lemberga un viņa organizētās grupas kundzības patiesais pamats. Ventspils menedžera spožums un posts.

Dalies ar ziņu