Skip to main content

Lībagi

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Lībagos izteiktie priekšlikumi:

1. Sadarbībā ar pagastu/pilsētu valdēm (iedzīvotājiem) noteikt vidēja termiņa projektu prioritātes katrā administratīvajā teritorijā; atbilstoši noteiktajām prioritātēm plānot/gatavot projektu pieteikumus iesniegšanai valsts un ES finansējuma saņemšanai un plānveidīgai infrastruktūras projektu īstenošanai. Regulāri informēt iedzīvotājus par atbalstīto projektu īstenošanas gaitu.
2. Noteikt paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi vidi degradējošu objektu (graustu) īpašniekiem, lai tos motivētu sakārtot savu īpašumu, piesaistot ES u.c. finansējumu.
3. Sadarbībā ar Talsu slimnīcas vadību meklēt risinājumus, t.sk. papildus finansējuma piešķiršanu, jaunu medicīnas speciālistu piesaistei Talsu slimnīcai.
 

Tikšanās ar iedzīvotājiem Lībagos
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu