Skip to main content

Lieģis ar Spānijas vēstnieci pārrunā ES aktualitātes

Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Imants Lieģis piektdien, 15. aprīlī, tiekoties ar Spānijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Konsuelu Femeniju (Consuelo Femenia), pārrunāja aktuālus Eiropas Savienības (ES) dienaskārtības jautājumus.

Runājot par nepieciešamību reformēt ES kopējo lauksaimniecības politiku, I. Lieģis uzsvēra, ka Latvijas lauksaimnieki saņem vismazākos tiešmaksājumus starp visu dalībvalstu zemniekiem. Tādēļ Latvija vēlas, lai kopējā lauksaimniecības politika būtu taisnīga un milzīgā tiešmaksājumu starpība tiktu samazināta. I. Lieģis arī uzsvēra, ka Latvija iestājas pret jauna pārejas perioda noteikšanu šajā jomā.

Vēstniece sarunā atzina, ka Spānija varētu atbalstīt Latvijas argumentāciju par nepieciešamību izlīdzināt tiešmaksājumus. Spānijas zemnieki nav starp vislielākajiem ES lauksaimniecības maksājumu saņēmējiem.
Komisijas priekšsēdētājs darīja zināmu, ka Latvija eirozonai pievienoties iecerējusi 2014. gadā. Mūsu valsts iestājas par taisnīgu formulu izmantošanu, lai aprēķinātu iemaksas eiro stabilitātes mehānismā. I. Lieģis apliecināja Latvijas ieinteresētību piedalīties diskusijās par eiro stabilitātes mehānisma izveidi.

Pārrunājot ES jaunā daudzgadu budžeta veidošanu, I. Lieģis akcentēja Latvijas nostāju par nepieciešamību arī turpmāk saglabāt finansējumu ES Kohēzijas politikai. Puses bija vienisprātis, ka Eiropas Kohēzijas fondam arī turpmāk jāatbalsta mazāk attīstītie ES reģioni. Vēstniece apliecināja, ka Spānija labprāt nodotu Latvijai savu pieredzi kohēzijas finansējuma apgūšanā.

Tāpat sarunā tika skarta aktuālā situācija Ziemeļāfrikā, tostarp karadarbība Lībijā. Vēstniece skaidroja savas valsts nostāju Lībijas konfliktā, akcentējot nepieciešamību nodrošināt Arābu valstu līgas atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

 

Dalies ar ziņu