Skip to main content

Lieģis norāda uz Latvijas ieguvumiem NATO diskusijā par Stratēģisko koncepciju

Aizsardzības ministrs Imants Lieģis, uzstājoties Varšavas Starptautisko attiecību centra organizētajā diskusijā par jaunās NATO stratēģiskās koncepcijas veidošanu, norādīja, ka Latvijai jau šobrīd ir būtisks guvums no diskusijām par koncepcijas saturu.

Pēc ministra domām, Baltijas valstis ir skaidri paudušas savu pozīciju par Alianses nozīmīgākajiem jautājumiem. „Neatkarīgi no Stratēģiskās koncepcijas teksta noslēguma redakcijas, Latvijas priekšlikumi un bažas reģionālās drošības jautājumos ir uzklausīti un daudzos gadījumos tieši mūsu priekšlikumi ir virzījuši diskusijas par koncepcijas saturu,” teica ministrs. Viņš atzīmēja, ka tieši jautājumi par NATO redzamību dalībvalstīs, kā arī par sabiedroto kopīgām mācībām dažādos uzņēmējvalsts atbalsta elementos ir guvuši sabiedroto izpratni un atbalstu, jau patlaban kļūstot par pastāvīgām sadarbības formām.

Diskusiju laikā ministrs arī norādīja, ka neskatoties uz samazinājumu daudzu Eiropas valstu aizsardzības budžetos, ir jāturpina aktīva NATO un tās partneru iesaistīšanās Afganistānas atjaunošanā. „Mums jāturpina skaidrot Afganistānas atjaunošanas procesa būtība Eiropas valstu iedzīvotājiem, kā arī atbalstīt mūsu karavīrus viņu svarīgajos pienākumos šajā operācijā,” norādīja ministrs.

I. Lieģis atgādināja diskusijas dalībniekiem, ka tika divi Stratēģiskās koncepcijas izstrādes ekspertu grupas dalībnieki pārstāv valstis, kuras NATO pievienojušās pēc Aukstā kara – Polijas bijušais ārlietu ministrs Daniels Rotfelds un bijušais Latvijas vēstnieks NATO Aivis Ronis.

Varšavas Starptautisko attiecību centrs ir viens no redzamākajiem drošības politikas pārdomu centriem Polijā, kas regulāri rīko diskusijas un akadēmiskus pasākumus starptautisko attiecību aktuālajos jautājumos.

Dalies ar ziņu