Skip to main content

Linda Spalva: jāuzlabo jauniešu nodarbinātība

Kopš 2010. gada darbojos interešu izglītības jomā Jelgavas bērnu un jauniešu centrā „Junda”. Tāpat aktīvi iesaistos pasākumu rīkošanā un jaunatnes politikas veidošanā, lai rosinātu sabiedrības izpratni par jauniešiem svarīgiem tematiem un veicinātu pasākumu dalībnieku – jauniešu – personīgo izaugsmi. Tāpat kā citviet Latvijā, arī Jelgavā aktuāls ir jautājums par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, nodarbinātību, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociāli nelabvēlīgu procesu profilaksi, piedāvājot atbalstu un iespējas jauniešiem izpaust savu radošo enerģiju, rīkojot dažādas aktivitātes pilsētā.

Uzskatu, ka vissteidzamāk risināmie jautājumi ir jauniešu pulcēšanās vietu izveide dažādos pilsētas rajonos, nodarbinātība vasarā bērniem, kas vecāki par 16 gadiem, jauno uzņēmēju atbalsta mehānismi, jauniešu izklaižu piedāvājuma paplašināšana pilsētā un jaunās paaudzes aktīvāka iesaistīšana pilsētas attīstības tendenču veidošanā. Jāpiebilst, ka jauniešu nodarbinātība ir viens no svarīgākajiem tematiem ne tikai Jelgavas, bet arī Latvijas un Eiropas mērogā, kas ir cieši saistīts ar ekonomiskajiem procesiem visā pasaulē, tāpēc, lai saglabātu pilsētas konkurētspēju un nākotnes attīstības perspektīvu, ir jāapzinās jaunieša – Jelgavas iedzīvotāja – loma pilsētas attīstībā.

Bērni un jaunieši ir neatdalāma sabiedrības daļa, kas atspoguļo tajā notiekošos procesus tikpat spilgti kā citas, taču svarīgākā ir šīs daļas ietekme uz nākotnes procesiem, jo tieši viņi ir tie, kas veidos pilsētas un valsts nākotni. Lai radītu sabiedrību, kas rūpējas par savas apkārtnes sakārtošanu un uzlabošanu, vēlos aktīvāk iesaistīt jauniešu tādas vides radīšanā, kurā viņi justos labi, kurā vēlētos palikt, darboties un pilnveidoties. To iespējams paveikt, ja pilsētā ir pieejamas darbvietas, rosinoša uzņēmējdarbības vide, kā arī vienojošas kultūras tradīcijas un kopīgas vērtības.

Dalies ar ziņu