Skip to main content

LM aicina žurnālistus precīzāk lietot jēdzienus „audžuvecāki” un „audžubērni”

Labklājības ministrija (LM) aicina žurnālistus, gatavojot publikācijas, atbildīgāk un precīzāk lietot vārdus „audžuvecāki”, „audžubērns”, „audžutēvs”, „audžumāte”. Īpaši būtiski tas ir publikācijās, kurās atspoguļota pret bērniem vai jauniešiem vērsta vardarbība.

Pēdējā laikā presē vairākkārt nepareizi lietoti šie jēdzieni, piemēram, publikācijās par audžudēlu, kuru Ventspils novada Tārgales pagastā vīrietis pieķēdējis pie zāles pļāvēja, lai piespiestu viņu pļaut zāli. Tāpat vārds „audžumeita” nevietā lietots publikācijās par to, ka Rīgas apgabaltiesa 27. jūnijā pilnībā attaisnoja 1977. gadā dzimušu vīrieti, kurš tika apsūdzēts par savas mazgadīgas audžumeitas vairākkārtēju seksuālu izmantošanu.

Šajos gadījumos vārdu „audžubērns”, „audžudēls” vai „audžumeita” vietā lietojami vārdi „bērns no dzīvesbiedra (laulātā) iepriekšējās laulības (attiecībām)”, „padēls” vai „pameita”. Nepareizi vai nevietā lietoti vārdi „audžuvecāki”, „audžubērns”, „audžutēvs”, „audžumāte” var diskreditēt audžuģimeņu kustības ideju.

LM atgādina, ka audžuvecāku statuss ir jāiegūst. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, cilvēkam vai laulātam pārim jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Sākumā jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāuzraksta iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī jāiesniedz ārsta izziņa par veselības stāvokli. Bāriņtiesa izskatīs dokumentus, izpētīs cilvēka vai laulāto dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.

Mēneša laikā bāriņtiesa sniegs atzinumu par cilvēka vai pāra piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Potenciālajai audžuģimenei piedāvās bezmaksas apmācību, pēc mācību kursa beigām notiks pārrunas. Tad bāriņtiesa pieņems lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informāciju par audžuģimeni iekļauj audžuģimeņu reģistrā.

Latvijā pašlaik ir 8101 bērns, kas palicis bez vecāku gādības. Vairāk nekā 1000 bērnu dzīvo audžuģimenēs, kas bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr viņi varēs atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, kamēr viņus adoptēs vai nodibinās aizbildnību.

Vienlaikus LM aicina aktīvi iesaistīties jaunu audžuģimeņu piesaistē gan pašvaldības un to struktūras (īpaši sociālos dienestus un darbiniekus), gan citus ar bērnu tiesību aizsardzību saistītus cilvēkus un institūcijas, gan sabiedrību kopumā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu