Skip to main content

LM apbalvos Ģimenei draudzīgos komersantus

Piektdien, 25. maijā, Ilgstpējas indeksa 2012 noslēguma pasākumā paziņos uzņēmumus, kuri šogad ieguvuši Ģimenei draudzīga komersanta statusu. 11 uzņēmumu pārstāvjiem labklājības ministre Ilze Viņķele pasniegs apliecības par politikas un pakalpojumu draudzīgumu bērniem un ģimenēm.

Atlasītie uzņēmumi saņems īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uzņēmumā īsteno ģimenei draudzīgu politiku. Uzņēmēji iegūs tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu gadu izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.

Statusu LM piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi. Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku.

Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Vērtē arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem. Tās veicina lojalitāti uzņēmumam, kā arī sekmē tā reputāciju, īpaši starptautiskajos tirgos.

Uzņēmumus, kuri ieguvuši Ģimenei draudzīga komersanta statusu, apzināja un izvērtēja sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā integrējot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā.

Atgādinām, ka 2011. gadā Ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēma 12 uzņēmumi. Pirmoreiz konkurss „Ģimenei draudzīgs komersants” norisinājās 2007. gadā. Īstenojot ES politiku par darba un ģimenes dzīves apvienošanu, to aizsāka Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks piektdien, 25. maijā, plkst. 13.00 Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā Rīgā, Palasta ielā 4.

Par Ilgtspējas indeksa iniciatīvu:
Balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, Ilgtspējas indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrība. Ilgtspējas indeksa iniciatori ir nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Indeksa metodoloģiju un projekta vadību nodrošina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.

Aktivitāte tiek īstenota ESF projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu