Skip to main content

Veselības ministre piedalīsies Pasaules Veselības asamblejā

Šonedēļ no 21. līdz 23. maijam veselības ministre Ingrīda Circene piedalīsies Ženēvā notiekošajā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 65. Pasaules Veselības asamblejā.

Asamblejas ietvaros dalībvalstu pārstāvji diskutēs par PVO turpmāko darbību, veselības pieejamības nodrošinājumu, Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu un neinfekcijas slimību ierobežošanu. Tāpat dalībvalstu pārstāvji spriedīs par garīgās veselības, mātes un bērna veselību, pusaudžu grūtniecības un veselīgas pārtikas jautājumiem. Diskusiju rezultātā tiks pieņemtas vairākas svarīgas rezolūcijas veselības jomā.

Pasaules Veselības asamblejas ietvaros veselības ministre Ingrīda Circene parakstīs arī līgumu ar Moldovas Republikas veselības ministru par valstu sadarbību veselības nozarē un medicīnas zinātnē.

Līgums paredz veidot abu valstu sadarbību veselības aprūpes organizācijas un farmaceitiskās politikas jautājumos, kopīgu projektu izstrādē un īstenošanā, nozares profesionāļu apmācībā un pārkvalifikācijā, medikamentu un medicīnisko ierīču reģistrācijas, sertifikācijas un iegādes jautājumos, veselības ekonomikas, informāciju tehnoloģiju jomā, infekciju un neinfekciju slimību profilaksē, uzraudzībā un kontrolē kā arī kvalitātes vadības jautājumos.

Sadarbību plānots īstenot ar savstarpēju konsultāciju, speciālistu un informācijas apmaiņas palīdzību, organizējot simpozijus un konferences, kā arī publicējot zinātniskos pētījumus. Tāpat tiks veicināta tiešu sakaru izveide starp medicīnas izglītības iestādēm, medicīnas zinātnes organizācijām, ārstniecības iestādēm un citām ar veselības sistēmu saistītām abu valstu institūcijām.

Sadarbības līgumu paredzēts slēgt uz pieciem gadiem ar iespēju pagarināt tā darbības laiku.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu