Skip to main content

LM: bezdarbnieka pabalstu nevar saņemt, nostrādājot vienu dienu

Bezdarbnieka pabalstu nevar saņemt, nostrādājot tikai vienu dienu, norāda Labklājības ministrija (LM), noraidot pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējušos apgalvojumus.

Lai minēto pabalstu saņemtu, cilvēka kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs nedrīkst būt mazāks par vienu gadu, un 9 mēnešus pēdējā gada laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir jābūt veiktām apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam. Tāpat, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, cilvēkam, kurš zaudējis darbu, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ir jāiegūst bezdarbnieka statuss.

Pašlaik cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods ir 4 mēneši; cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no desmit līdz deviņpadsmit gadiem (ieskaitot) – 6 mēneši; cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem – 9 mēneši.

2012. gadā sociālās apdrošināšanas iemaksu likme ir 35,09%. No tās 1,5% ir novirzīts bezdarba apdrošināšanai. Attiecīgi 3,4% no kopējiem sociālā budžeta izdevumiem paredzēti bezdarbnieku pabalstiem.

LM uzsver, ka, pateicoties bezdarba sociālās apdrošināšanas sistēmai un cilvēku veiktajām iemaksām, tieši krīzes laikā bezdarbnieku pabalsts bija viena no sociālās aizsardzības formām, kas sniedza atbalstu tiem, kam tas bija nepieciešams.

Vienlaikus LM atgādina, ka no 2013. gada 1. janvāra bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums atkal būs deviņi mēneši. Tādējādi bezdarbniekiem palielināsies sociālā aizsardzība, lai deviņu mēnešu laikā palīdzētu viņiem atrast savai kvalifikācijai, prasmēm un interesēm atbilstošu darbu.

Pirmos trīs mēnešus bezdarbnieki pabalstu varēs saņemt piešķirtajā apmērā, nākamos trīs mēnešus – 75% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra, savukārt pēdējos trīs mēnešus – 50% no piešķirtā apmēra.

Savukārt bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz 19 gadiem, kuriem bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2012.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2013. gada 1.janvāra, pabalsta izmaksas ilgumu pagarinās līdz deviņiem mēnešiem. Šādā gadījumā ņems vērā pirms 2012.gada 31. decembra piešķirtā bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgumu. Piemēram, ja 2012. gadā bezdarbnieka pabalstu bezdarbnieks būs saņēmis 3 mēnešus, tad 2013. gadā viņam to izmaksās 6 mēnešus.

Vienlaikus LM uzsver, ka līdz 2014. gada 31. decembrim piešķiramajam bezdarbnieka pabalstam ir noteikts ierobežojums – ja piešķiramā pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 Ls kalendāra dienā, kalendāra dienā tiek piešķirts 11,51 Ls un 50% no summas, kas pārsniedz 11,51 Ls kalendāra dienā.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2012. gada augustā bezdarbnieka pabalstu saņēma 29,4 tūkst. cilvēki. Tā vidējais apmērs bija Ls 171,79. NVA augustā bija reģistrēti 111,5 tūkst. bezdarbnieki.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu