Skip to main content

LM diskutēs par aktuāliem sociālā darba jautājumiem

Labklājības ministrijā (LM) ceturtdien, 15. martā, plkst.13:00 notiks kārtējā Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde, kurā diskutēs par sociālo darbu sociālās palīdzības reformas kontekstā.

Tāpat sēdes dalībniekus iepazīstinās ar pētījuma „Sākotnējās ietekmes novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā” galvenajiem uzdevumiem un veicamajām aktivitātēm.

Pētījuma mērķis ir veikt sākotnējās ietekmes (Ex – ante) novērtējumu par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā. Viens no pētījuma uzdevumiem ir sociālā darba Latvijā tiesiskā regulējuma, institucionālās sistēmas un finanšu plūsmas izvērtējums ar mērķi identificēt problēmas un šķēršļus, kas kavē profesionāla sociālā darba attīstību, kā arī sniegt rekomendācijas turpmākai darbībai. Tāpat pētījumā plānots izvērtēt sociālo dienestu sociālā darba pakalpojumus, kā arī analizēt perspektīvākos atbalsta virzienus sociālā darba kvalitātes pilnveidošanai. Rezultātā plānots sagatavot rekomendācijas profesionāla sociālā darba attīstības veicināšanai valstī.

Vienlaikus saistībā ar to, ka šogad aprit 20 gadi, kopš mūsu valstī sociālajiem darbiniekiem ir iespējams iegūt augstāko profesionālo izglītību un sociālā darbinieka kvalifikāciju, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālā darba katedras vadītāja asoc. prof. Lolita Vilka klātesošos informēs par konferenci „Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi”. Tā notiks 17.maijā Starptautiskajā Ķīpsalas izstāžu centrā.

Konferencē plānots diskutēt par kompetenču un prasmju izcilības sasniegšanu sociālā darba izglītībā, praksē, pētniecībā un sociālajā attīstībā, kā arī par izglītības īpašo lomu sociālā darba profesijas ilgtspējā.

Atgādinām, ka Sociālā darba speciālistu sadarbības padome LM izveidota 2006. gadā kā konsultatīva institūcija. Tā izveidota, lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, tādējādi sekmējot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā. Tās sastāvā darbojas valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 29538825, 67021581
[email protected]

Dalies ar ziņu