Skip to main content

Plāno atcelt darba aizsardzības prasību ieviešanu nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku

Labklājības ministrija (LM) rosina atcelt no 2012. gada 30. aprīļa paredzēto darba aizsardzības prasību ieviešanu nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku, tādējādi izvairoties no pārāk stingru prasību ieviešanas darba aizsardzībā.

Neatceļot tās, mūsu valstī būs noteiktas stingrākas prasības nekā to paredz Eiropas Savienības (ES) tiesību akti. Turklāt ir konstatēts, ka šīs prasības ir nesamērīgas un var kavēt dažādu iekārtu, tajā skaitā magnētiskās rezonanses iekārtu izmantošanu medicīnā.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par Darba aizsardzības prasību nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē atcelšanu. Izmaiņas ceturtdien, 15. martā, izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē. Tās vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Šāds priekšlikums ir saistīts ar to, ka šobrīd Eiropas Komisija (EK) ir ierosinājusi par 18 mēnešiem (līdz 2013. gada 31. oktobrim) pagarināt Direktīvas 2004/40/EK pārņemšanas termiņu. Vienlaikus jau šobrīd ir izstrādāts priekšlikums jaunai direktīvai, kas aizstās iepriekšminēto un noteiks jaunas prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku. Pēc tam šīs prasības pārņems Latvijā, izstrādājot jaunus Ministru kabineta noteikumus.

LM atgādina, ka saskaņā ar darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem darba devējam jau šobrīd ir pienākums veikt riska novērtēšanu uzņēmumā, kā arī veikt pasākumus riska samazināšanai, nodrošinot nodarbinātajiem pēc iespējas drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.

Tātad jau šobrīd, izvērtējot darba vides risku, ir jāņem vērā arī elektromagnētiskā lauka iespējamā ietekme, tomēr nav noteiktas specifiskas prasības šī riska izvērtēšanai un novēršanai. Attiecīgi arī nodarbinātajiem jau šobrīd ir paredzēta aizsardzība pret darba vides riskiem, tajā skaitā elektromagnētiskā lauka radīto risku.

Ar noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu