Skip to main content

LM: Latvijā bērni ir pasargāti no iesaistīšanas bruņotos konfliktos

Latvija ir izpildījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) nosacījumus, pasargājot bērnus no iesaistīšanās bruņotajos konfliktos, mūsu valstī bērnu vervēšana ar nolūku tos iesaistīt bruņotos konfliktos nav notikusi, secinājusi Labklājības ministrija (LM) informatīvajā ziņojumā Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi 2006. – 2011. gadā.

Būdama viena no ANO Bērnu tiesību deklarācijas līdzatbalstītājām, Latvija atbalsta ANO centienus virzīt politiskajā dienaskārtībā jautājumu par bērniem bruņotajos konfliktos. Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts atbalsta ES kopīgo nostāju sniegt palīdzību bērniem, kas iesaistīti bruņotos konfliktos saskaņā ar ES vadlīnijām.

Informatīvajā ziņojumā, ko otrdien, 21. augustā, atbalstīja valdība, secināts, ka militārajās izglītības iestādēs uzņem Latvijas pilsoņus, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ieguvuši vismaz vidējo izglītību. Tas nozīmē, ka nepilngadīgajiem ir liegta iespēja mācīties gan Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā un pilna/nepilna laika studijās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, gan Valsts robežsardzes koledžā.

Tāpat Militārā dienesta likums paredz, ka ir aizliegts profesionālajā dienestā uzņemt cilvēkus, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Šāds aizliegums noteikts arī par dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Papildus profesionālajam dienestam Latvijas pilsoņiem ir iespēja arī savādāk iesaistīties Latvijas aizsardzībā, proti, iestāties Zemessardzē. Zemessardze uz brīvprātības pamata uzņem Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kuri atbilst likumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā attiecībā uz veselību un fizisko sagatavotību.

Bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam var darboties brīvprātīgā kustībā „Jaunsardze”, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā un pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšana. Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.

Vienlaikus sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju vispārējās vidējās izglītības iestādēm ir iespējams savās mācību programmās kā izvēles priekšmetu 10. – 12. klasei iekļaut Valsts aizsardzības mācību, ko realizē sadarbībā ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru.

Valsts pienākums ir aizsargāt bērnus no ekspluatācijas un tirdzniecības, arī tādas, kas saistīta ar bērnu iesaistīšanu bruņotajos konfliktos, nostiprināts Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Atgādinām, ka 2005. gadā Valsts prezidents izsludināja likumu Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos. Tas nosaka, ka LM koordinē papildu protokolā par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos paredzēto saistību izpildi.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

Dalies ar ziņu