Skip to main content

LM: Latvijā izveidota daudzveidīga valsts pabalstu sistēma ģimenēm

Ņemot vērā gan dažādus valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts sociālo pabalstu veidus, Latvijā izveidota daudzveidīga valsts pabalstu sistēma ģimenēm, informē Labklājības ministrija (LM).

Šajā sistēmā valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus papildina valsts sociālie pabalsti, sniedzot universālu materiālu atbalstu situācijās, kad rodas papildu izdevumi un nav paredzēta kompensācija no apdrošināšanas sistēmas.

Vienlaikus LM atgādina, lai ģimenes saņemtu sociālās apdrošināšanas pabalstus, vienam no vecākiem ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. 2012. gadā sociālās apdrošināšanas iemaksu likme ir 35,09% apmērā. No tās 2,3% novirzīti maternitātes un slimības apdrošināšanai un 1% vecāku apdrošināšanai.

Tas nozīmē, ka pabalsti neveidojas abstrakti, bet gan no cilvēku veiktajām iemaksām sociālajā budžetā. Turklāt, jo lielākas ir iemaksas, jo lielākas iespējas saņemt pabalstus lielākā apmērā, kas īpaši svarīgi ir laikā, kad objektīvu apstākļu dēļ viens no ģimenes nestrādā.

Savukārt, lai cilvēki nezaudētu motivāciju maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas arī turpmāk, šobrīd pabalstu veidā sniedzamais atbalsts ir atšķirīgs strādājošiem un nestrādājošiem cilvēkiem. Vecāku pabalsts pienākas nodarbinātiem cilvēkiem un tā apmērs ir tieši atkarīgs no veikto iemaksu apmēra, bet nestrādājošie cilvēki, kopjot bērnu vecumā līdz gadam, saņem bērna kopšanas pabalstu ar konstantu apmēru. Vienlaikus Latvijā 35,4% strādājošie veic iemaksas no minimāliem ienākumiem.

Pēc statistikas datiem 2012. gada augustā bērna kopšanas pabalstu līdz 1 gada vecumam saņēma 6160 cilvēki, no tiem 6011 bija sievietes un 149 vīrieši. Pabalsta saņēmēju vidējais vecums bija 26,61 gads (sievietēm 26,46 gadi, vīriešiem 32,53 gadi).

Lai mudinātu maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas, no nākamā gada divkāršoti vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu griesti. Šīs izmaiņas attieksies arī uz tām ģimenēm, kurās bērniņi dzims šajā gadā, bet pabalsta izmaksa turpināsies 2013. gadā. Ierobežojumi vidēji skars tikai nepilnus 10% no pabalsta saņēmējiem.

Atgādinām, ka ģimene bērna piedzimšanas gadījumā var saņemt gan valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus – maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus. Tos maksā no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta. Tāpat ģimene var saņemt valsts sociālos pabalstus – bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstu. Šos pabalstus maksā no valsts pamatbudžeta.

Maternitātes pabalsta mērķis ir sociāli apdrošinātām sievietēm nodrošināt ienākumu aizvietojumu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā. Šo pabalstu izmaksā par 112 dienām jeb visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku. Pabalstu izmaksā 80% apmērā no sievietes vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas.

Paternitātes pabalsta mērķis ir veicināt tēvu iesaistīšanos jaundzimušo bērnu aprūpē. Lai to īstenotu, tēvi līdz bērna divu mēnešu vecumam var doties 10 dienu ilgā paternitātes atvaļinājumā. Pabalstu izmaksā 80% apmērā no tēva vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas.

Vecāku pabalstu (vienlaikus nevar saņemt ar maternitātes pabalstu) piešķir vienam no bērna vecākiem, adoptētājiem, audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citam cilvēkam, kurš bērnu faktiski kopj un audzina līdz bērna 1 gada vecumam. Šo pabalstu izmaksā tiem cilvēkiem, kuri iepriekš ir strādājuši. To izmaksā 70% apmērā no cilvēka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas jeb aptuveni 100% no tā, ko cilvēks saņem uz rokas. Pēc statistikas datiem no vecāku pabalsta saņēmējiem 2012. gada janvārī 93% bija sievietes un 7% vīrieši. Vidējais pabalsta apmērs vīriešiem – 357,82 lati un sievietēm – 282,04 lati.

Bērna kopšanas pabalstu izmaksā divos gadījumos – 50 latu apmērā cilvēkiem, kuri iepriekš nav strādājuši, par bērna kopšanu līdz 1 gadam un tiem, kuri iepriekš ir strādājuši – 30 latu apmērā par bērna kopšanu no 1 līdz 2 gadu vecumam.

Tāpat ģimenes var saņemt piemaksu pie vecāku vai bērna kopšanas pabalsta, ja vienās dzemdībās piedzimuši dvīņi vai vairāki bērni. Papildus pabalstam par katra nākamā bērna kopšanu līdz 1 gadam piemaksa ir 50 lati mēnesī, par bērna kopšanu no 1 līdz 2 gadiem – 30 lati mēnesī.

Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim. To var saņemt no astotās bērna dzīvības dienas vai no aizbildnības nodibināšanas dienas. Pabalsta apmērs ir 296 lati.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir neatkarīgi no vecāku ienākumu līmeņa par bērnu vecumā no 1 līdz 19 gadiem. Pašlaik tas ir Ls 8 mēnesī.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu