Skip to main content

LM papildu finansējums vajadzīgs tehniskajiem palīglīdzekļiem un valsts sociālajiem pabalstiem

Labklājības ministrija (LM) ir iesniegusi papildus finansējuma pieprasījumu 2012. gada valsts budžeta grozījumiem 3,9 milj. latu apmērā. Ministriju iesniegtos pieprasījumus par papildu līdzekļu piešķiršanu šā gada valsts budžeta grozījumos valdība plānojusi skatīt sēdē otrdien, 10. jūlijā.

Lai nodrošinātu nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus un saīsinātu rindu, kas izveidojusies pēc to saņemšanas, ir papildus nepieciešams viens miljons latu. LM ir iesniegusi priekšlikumu papildus finansējuma piešķiršanai 0,8 milj. latu apmērā, savukārt 0,2 milj. latu tiks virzīti kā iekšējā finansējuma pārdale. Šāda priekšlikuma atbalstīšana ļaus vairāk nekā četriem tūkstošiem cilvēku, kuriem ir nepieciešamas tehniskās palīgierīces, piemēram, ratiņkrēsli, protēzes u.c., tās saņemt vēl 2012. gada ceturtajā ceturksnī.

Tāpat papildu līdzekļi vajadzīgi, lai izmaksātu valsts sociālos pabalstus, kuriem pieaudzis saņēmēju skaits, piemēram, valsts pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem – 148,1 tūkst. latu. Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam papildus vajadzīgi 348,2 tūkstoši latu. Šo pabalstu piešķir cilvēkiem, kuriem nav tiesību saņemt valsts pensiju, apgādnieku zaudējušiem bērniem, kuri nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir pārsnieguši 18 gadu vecumu, bet kuriem nav tiesību uz invaliditātes pensiju.

Papildu līdzekļi vajadzīgi arī izdienas pensiju izmaksai – 402,3 tūkstoši latu, bet piemaksām politiski represētajiem – 2,21 milj. latu.

Papildus tam Labklājības ministrija 2012. gada valsts budžeta grozījumu izstrādes gaitā plāno veikt esošo un budžetā jau piešķirto resursu pārdali. Prioritāri iekšējo līdzekļu pārdalē, lai nodrošinātu neatliekamo pasākumu īstenošanu valsts sociālās aprūpes centros (VSAC), plānots 779,7 tūkstošu latu novirzīt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Būtiskākās vajadzības, kas ir nekavējoties jāfinansē, lai uzlabotu klientu dzīves kvalitāti VSAC, ir centros dzīvojošo cilvēku aprūpei vajadzīgie funkcionālie palīglīdzekļi, kam nepieciešami 77,6 tūkstoši latu. Tāpat papildu līdzekļi nepieciešami pārtikas, higiēnas preču un mīkstā inventāra iegādei – 143,4 tūkstoši latu. VSAC telpu uzturēšanai plānoti papildu 147,6 tūkstoši latu, ugunsdrošībai un darba aizsardzības uzlabošanai – 54,9 tūkstoši latu, bet neatliekamajiem ieguldījumiem infrastruktūras uzlabojumiem – 334,4 tūkstoši latu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu