Skip to main content

LM parlamentārā sekretāre apbalvos Ģimenei draudzīgā komersanta statusa ieguvējus

Labklājības ministrija trešdien, 8.jūnijā godinās Ģimenei draudzīga komersanta statusa ieguvējus. LM parlamentārā sekretāre Karīna Korna pasniegs īpašu apliecību un uzlīmi darba devējiem, kuri savā uzņēmumā īsteno ģimenei draudzīgu politiku.

„Ģimenei draudzīga komersanta statuss tiek piešķirts jau devīto reizi, un ir gandarījums, ka interese par tā iegūšanu ar katru gadu pieaug. Tas liecina, ka arvien vairāk uzņēmumu izvēlas atbildīgu biznesu, veicinot darbiniekiem, klientiem un viņu ģimenēm piemērotu vidi, labvēlīgu attieksmi un savstarpējo cieņu. Rūpes un atbildība ir pamatprincipi gan cilvēka, gan uzņēmuma izaugsmei!” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Šogad minēto statusu saņems 24 uzņēmumi, kuri tika apzināti un atlasīti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Statusu LM piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi. Tādējādi uzņēmēji iegūs tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. Statusu piešķir uz vienu gadu.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Vērtē arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptautiskajos tirgos.

Šogad izvērtēšanas kritērijos ir iekļauti arī LM īstenotā projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” noteiktie principi. Projekta mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību, un darba apstākļu uzlabošanu.

Statusa piešķiršanas pasākums trešdien, 8.jūnijā, plkst.10.30 notiks Atbildīgu ideju tirgus ietvaros RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6, Rīgā, Ūdens ielā 6. Pasākumā aicināti piedalīties arī žurnālisti, būs nodrošinātas foto un video iespējas.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu