Skip to main content

LM rosina paplašināt pensiju plānu investēšanas iespējas

Labklājības ministrija (LM) rosina paplašināt pensiju plānu investēšanas iespējas Latvijas finanšu tirgū. Šāds priekšlikums pirmdien, 9. jūlijā, skatīts Ministru kabineta komitejas sēdē. Lai to sekmīgi īstenotu, nepieciešams radīt valstiski svarīgus projektus ar uzticamu un caurredzamu investīciju struktūru un adekvātu ieguldījumu ienesīgumu.

Lai stimulētu vietējo ieguldījumu fondu attīstību, LM rosina paplašināt pensiju plānu investēšanas iespējas Latvijas finanšu tirgū, tostarp palielinot īpatsvaru ieguldījumiem vienā fondā no 5% līdz 10% no ieguldījumu plāna aktīviem, dot iespēju palielināt ieguldījumu īpatsvaru riska kapitālā no 5% līdz 10%, kā arī dot plašākas iespējas ieguldījumiem biržā netirgotās kapitālsabiedrībās, lai sniegtu iespēju meža un lauksaimniecības zemju finansēšanas attīstībai.

Tāpat piedāvāts arī pārskatīt administrēšanas principus līdzekļu pārvaldītājiem, piesaistot tos darbības rezultātiem.

LM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā arī piedāvāti risinājumi, lai uzlabotu valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku informētības līmeni. Viens no tiem paredz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju un Latvijas Centrālo depozitāriju pilnveidot interneta vietni www.manapensija.lv, paredzot plašāku informāciju par pensiju sistēmu Latvijā, vizuālās informācijas iekļaušanu, kas ļautu ērti un vienkārši izprast sistēmas darbību un sniegtu vēsturisku informāciju par plānu ienesīgumiem.

Tāpat VSAA būs nepieciešams informēt sabiedrību, lai pievērstu uzmanību valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna izvēles riskiem. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekus 10 gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas aicinās apsvērt iespēju mainīt aktīvo ieguldījumu plānu uz konservatīvo plānu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

Dalies ar ziņu