Skip to main content

LM: sociālā palīdzība apkures samaksai jāmeklē pašvaldībās

Apkures sezona, kas jau uzsākta vairākās pašvaldībās, rada būtiskus papildu tēriņus iedzīvotājiem. Labklājības ministrija (LM) aicina cilvēkus, kuriem nepieciešama finansiāla palīdzība, vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

LM atgādina, ka viens no atbalsta veidiem, kas īpaši aktuāls ir rudens un ziemas sezonā, ir dzīvokļa pabalsts. Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un cilvēkus, kuri ir tiesīgi saņemt šo pabalstu, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. To piešķir, lai cilvēkiem palīdzētu norēķināties par dzīvojamās telpas īri, maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī malkas iegādei.

Pašvaldībām ir pieejami resursi šī pabalsta izmaksai, jo, lai mazinātu reģionālo nevienlīdzību, pašvaldības ar visierobežotākajiem finanšu resursiem 2013.gadā saņem dotācijas kopumā 11,5 milj. latu apmērā. Šogad dotācija no valsts budžeta piešķirta 89 novada pašvaldībām un četru republikas pilsētu, proti, Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils un Liepājas pašvaldībām. Pārējās domēs iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu nodrošina gan ienākuma nodokļa ieņēmumu bāzes pieaugums, gan tā sadales īpatsvara pieaugums.

LM apkopotā statistika liecina, ka 2013.gada deviņos mēnešos dzīvokļu pabalstos kopumā izmaksāti 12,6 miljoni latu. Vidēji mēnesī dzīvokļa pabalstus šogad saņēmuši 43,4 tūkstoši cilvēku, bet vidējā viena mēneša laikā vienam cilvēkam izmaksātā dzīvokļa pabalsta summa šā gada pirmajos 9 mēnešos ir bijusi 33,29 lati.

Salīdzinājumam 2013.gadā vecuma pensijas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ik mēnesi vidēji valstī izmaksātas 473,5 tūkstošiem cilvēku. Vidējās mēneša vecuma pensijas izmaksa 2013.gadā laikā no janvāra līdz augustam (ieskaitot) ir bijusi 189,47 latus liela.

Pašvaldību apkopotā statistika liecina, ka dzīvokļa pabalstus lielākoties saņem ģimenes ar bērniem, kurās viens vai abi vecāki palikuši bez darba, kā arī pensijas vecuma cilvēki. Seniori pensijas gados ir vidēji 26% no visiem dzīvokļa pabalsta saņēmējiem.

Dzīvokļa pabalsta izmaksas apmēri vienam cilvēkam mēnesī pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski mainījušies. Vidējais pabalsta apmērs svārstās no 25 latiem mēnesī vasaras mēnešos līdz 40 latiem mēnesī ziemas periodā. Tie atšķiras dažādās pašvaldībās: no 26 līdz 49 latiem lielajās pilsētās un no 19 līdz 30 latiem novados.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu