Skip to main content

LM strādās pie asistenta pakalpojuma pilnveidošanas

Ir nepieciešams pilnveidot asistenta pakalpojuma īstenošanu pašvaldībās, atzīst Labklājības ministrija (LM), analizējot līdzšinējo pakalpojuma ieviešanu pašvaldībās.

Sākotnēji bija plānots, ka asistenta pakalpojumu pašvaldībās izmantos 2492 cilvēki ar invaliditāti. Analizējot izpildes rādītājus par maiju, iezīmējas tendences, ka strauji palielinās pieprasījums pēc pakalpojuma. Martā pakalpojumu saņēma 416 klienti, aprīlī – 725, maijā – 978. Ja šāda tendence saglabāsies un, ņemot vērā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegto atzinumu skaitu, LM prognozē, ka pakalpojuma saņēmēju loks paplašināsies.

Ņemot vērā iepriekšminēto, LM plāno izstrādāt grozījumus Invaliditātes likumā, kurus iesniegs izskatīšanai 2014.gada budžeta izstrādes laikā.

Tāpat LM informēs Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru par nepieciešamajiem precizējumiem jaunajai politikas iniciatīvai „Asistenta pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībās” 2014., 2015. un 2016.gadam.

Iepriekšminētais noteikts otrdien, 16.jūlijā, valdībā izskatītajā informatīvajā ziņojumā Par papildus finansējuma nepieciešamību asistenta pakalpojuma nodrošināšanai līdz 2013.gada beigām, kā arī papildus nepieciešamo finansējumu 2014.gadam un turpmākajiem gadiem.

2013.gadā pakalpojuma apmaksai paredzēts finansējums 1, 86 milj. latu apmērā.

2013.gada maijā pakalpojumu saņēma 978 cilvēki ar invaliditāti un pakalpojumu sniedza 968 asistenti. Kopumā pakalpojumu maijā nodrošināja 106 pašvaldībās. No pakalpojumu saņēmušajiem 27 % ir bērni, 50% cilvēki ar I grupas invaliditāti, 23% cilvēki ar II grupas invaliditāti.

Atgādinām, ka bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti un pieaugušiem ar I, II grupas invaliditāti no 2013.gada 1.janvāra ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībās līdz 40 stundām nedēļā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu