Skip to main content

LM: valsts pabalstu izmaksas ierobežojumi ir saglabājami

2009. gadā noteiktie ierobežojumi izmaksājamiem slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku pabalstiem un piešķiramajam bezdarbnieku pabalstam, ir saglabājami līdz 2014. gadam, par to otrdien, 13. martā, vienojās valdība, iepazīstoties ar Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto informatīvo ziņojumu Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību.

Tāpat valdība nolēma, ka 2012. gadā ģimenes valsts pabalsts izmaksājams 8 Ls apmērā par ikvienu bērnu.

Šāda rīcība nepieciešama, ņemot vērā, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos ir nepieciešams nodrošināt valsts budžeta intereses un citu cilvēku tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Tāpat valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem noteiktie ierobežojumi šobrīd neattiecas uz cilvēkiem, kuriem ir zems ienākuma līmenis.

Lai gan šobrīd ekonomika Latvijā lēnām atjaunojas, tas tomēr nav pietiekoši, lai nosegtu visus speciālā budžeta izdevumus. LM uzsver, ka minētajiem izdevumiem vēl aizvien jātērē speciālā budžeta uzkrājums. Vienlaikus 2009. gadā noteiktie valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu ierobežojumi veicina ne tikai valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanu īstermiņā, bet arī mazina to finanšu līdzekļu apjomu, kas speciālajam budžetam būs jāaizņemas no pamatbudžeta, kad būs izmantots viss speciālā budžeta uzkrājums.

Atgādinām, ka 2009. gada 1. decembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, kas noteica izmaksājamo un piešķiramo valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu (maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības, bezdarbnieka) apmēru ierobežojumus.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2011. gada decembrī ģimenes valsts pabalstu izmaksāja 320, 3 tūkst. cilvēkiem. Šim mērķim pērn izlietoti 32,0 milj. Ls. Vecāku pabalsts izmaksāts 9563 vecākiem, iztērējot 37,3 milj. latus. Vidējais pabalsta apmērs 2011. gadā bija 294,98 Ls.

Maternitātes pabalstu 2011. gada decembrī saņēma 1792 cilvēki, pērn tam izlietoti 16,4 milj.latus. Vidējais pabalsta apmērs 2011. gadā – 704,89 lati. Paternitātes pabalstu decembrī saņēma 548 cilvēki, šim mērķim pērn novirzīti 0,86 milj.latu.

Vidējais pabalsta apmērs 2011. gadā – 123,31 lats. Slimības pabalstu 2011. gada decembrī saņēma 23 846 cilvēki. Šim mērķim pērn izlietoti 43,4 milj.lati. Vidējais pabalsta apmērs 2011. gadā – 207,49 lats. Bezdarbnieka pabalstu 2011. gada decembrī saņēma 31 423 cilvēki, pērn šim mērķim izlietoti 43,7 milj.latus. Tā vidējais apmērs 2011. gadā – 103,56 Ls lati.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu