Skip to main content

LR Veselības ministrijā viesojas Ķīnas Tautas Republikas Veselības ministrijas viceministrs

Šodien, 30. jūlijā, veselības ministre Ingrīda Circene un ministrijas speciālisti tikās ar Ķīnas Tautas Republikas delegāciju Veselības ministrijas viceministra Zhang Mao vadībā.

Tikšanās laikā Ķīnas Tautas Republikas delegācija izrādīja interesi par veiktajām reformām veselības aprūpes jomā, it īpaši speciālistu pieejamības nodrošināšanā ārpus lielajām pilsētām lauku reģionos, kā arī veselības apdrošināšanas koncepcijas ieviešanas gaitu. I. Circene uzsvēra Latvijas puses piedāvājumu medicīnas studentu apmācības iespējām, jo Latvijas medicīnas izglītības kvalitāte tiek augstu novērtēta arī Eiropas Savienībā, kā arī akcentēja mūsu piedāvājumu sadarbībai farmācijas jomā, veicinot mūsu farmācijas industrijas preču iekļūšanu Ķīnas Tautas republikas tirgū.

Tikšanās laikā veselības ministre norādīja: „Latvijai sadarbība ar Ķīnas Tautas Republiku ir ļoti nozīmīga, jo tā paver plašākas izaugsmes iespējas, gan medicīnas izglītībā, gan farmācijā, gan arī slimību profilaksē un zinātnē. Tikšanās parādīja, ka neatkarīgi no valsts lieluma un iedzīvotāju skaita, problēmas un risināmo jautājumu loks ir samērā līdzīgs un daudzos jautājumos mēs varam dalīties arī ar savu pieredzi, piemēram, jautājumos par slimnīcu augsta līmeņa pakalpojumu centralizāciju un ģimenes ārstu prakšu kapacitātes stiprināšanu reģionos."

Sarunu noslēgumā tika parakstīts Rīcības plāns par sadarbību veselības jomā 2012. – 2015. gadā. Rīcības plāns balstās uz Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Veselības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību veselības jomā, kas tika parakstīts 2007. gada 23. oktobrī Rīgā. Rīcības plāna mērķis ir veicināt sadarbību veselības jomā starp medicīnas, zinātniski pētnieciskajām, izglītības un citām iestādēm. Rīcības plāna prioritārās jomas ir veselības sistēmas reforma, slimību profilakse un kontrole, medicīniskā izglītība un zinātniskie pētījumi, veselības informāciju tehnoloģijas, slimnīcu vadība, mātes un bērna veselības aprūpe un tradicionālā Ķīnas medicīna.

Atgādinām, ka no 28. jūlija līdz 1. augustam Latvijā uzturas Ķīnas Tautas Republikas Veselības ministrijas delegācija. Vizītes mērķis ir iepazīties ar veselības aprūpes sistēmu un reformu Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Egita Pole
Tālrunis: 67876106, 29401480
[email protected]

Dalies ar ziņu