Skip to main content

Mājokļu programmai piešķirtais papildu finansējums ļaus sniegt atbalstu vēl 2100 ģimenēm ar bērniem

“Valdības šodien pieņemtais lēmums ļaus bez pārtraukuma turpināt valsts atbalsta programmu mājokļa iegādei un sniegs iespēju izsniegt galvojumus vēl aptuveni 2100 ģimenēm ar bērniem,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Ministru kabinets šā gada 5. jūlijā pieņēma lēmumu par papildu finansējuma 3 378 373 eiro apmērā (tai skaitā 2 500 000 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 887 373 euro no maksājumiem, kurus veic ārzemnieki, piesakoties termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanai) piešķiršanu mājokļu galvojumu programmas turpināšanai, vienlaikus precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus.

2014. gadā uzsāktās mājokļu galvojumu atbalsta programmas mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem tikt pie savām mājām, atvieglojot iespēju nodrošināt pirmo iemaksu kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda: Mājokļu galvojumu programma jau no pirmās dienas ir ļoti pieprasīta, un mēs novērtējam valdības līdz šim sniegto finansējumu tās īstenošanai. Uz 2016. gada 1. jūliju kopumā atbalstītas 2686 ģimenes, un šodien piešķirtais finansējums ļaus Attīstības finanšu institūcijai ALTUM gandrīz dubultot atbalstīto ģimeņu skaitu. Balstoties uz līdzšinējo programmas īstenošanas tempu, prognozējam, ka šos galvojumus ALTUM piešķirs līdz 2016. gada beigām.”

Ministru kabinets lēma turpmāk ierobežot atbalsta saņēmēju loku, nosakot maksimālo darījuma summu mājokļu atbalsta programmas ietvaros – 200 000 euro apmērā, kā arī turpinot piešķirt atvieglojumu nodevai par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, vienlaikus nosakot, ka nekustamajiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniegs 100 000 euro, summa starp noteikto valsts nodevas standarta likmi 2% un piemērojamo atvieglojumu mājokļu programmas ietvaros nepārsniedz 1500 euro. Tādā veidā tiek panākts, ka nekustamajiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz 100 000 euro, summa starp noteikto valsts nodevas standartlikmi 2% un piemērojamo atvieglojumu mājokļu programmas ietvaros nepārsniegs 1500 euro.

MK tīmekļa vietnē var detalizēti iepazīties ar Ministru kabineta 5. jūlija sēdē pieņemtajiem lēmumiem:
grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"

grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā";

rīkojumu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"";

rīkojumu "Par pamatbudžeta programmas 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu".

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu gan grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai", gan grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Papildus informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu