Skip to main content

Makroekonomisko rādītāju indekss decembrī pieaudzis par 5,3%

Saskaņā ar Finanšu ministrijas novērtējumu, Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss (MSI) 2010. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada at¬tiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās pieauga par 5,3%. MSI arī decembrī turpina norādīt uz ekonomiskās aktivitātes pieaugumu gada griezumā šī gada ceturtajā ceturksnī.

Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss:

MSI aprēķināšanai tiek izmantoti operatīvie dati par tautsaimniecības attīstību, lai gūtu priekšstatu par iespējamām IKP attīstības tendencēm. Indeksu veido šādi makroekonomiskie rādītāji: rūpniecības produkcijas izlaide, darba algas fonds, ma-zumtirdzniecības apgrozījums, iekšzemes naudas piedāvājums (M2D), preču eksports, preču imports, nosūtītās un saņemtās kravas ostās, un kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā. Katrs rādītājs tiek deflēts ar atbilstošu cenu indeksu un sezonāli izlīdzināts, vadoties pēc tā attīstības tendences. Indekss balstās uz vēsturiskajiem datiem no 1995. gada. Katram rādītājam ir noteikts īpatsvars indeksā. Indeksā tiek izmantots mērogošanas koeficients, lai tuvinātu šo indeksu iekšzemes kopprodukta dinamikas rindai.

Pilns Finanšu ministrijas sagatavotais elektroniskais ikmēneša izdevums „Makroekonomikas un budžeta apskats. Decembris 2010” (*pdf)

Apskatā analizēta arī valsts kopbudžeta izpilde, nozīmīgākie makroekonomiskie rādītāji, valsts vērtspapīru izsoles un to rezultāti, kā arī nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem. Visi Finanšu ministrijas „Makroekonomikas un valsts budžeta apskati” pieejami Finanšu ministrijas mājas lapā.

Dalies ar ziņu