Skip to main content

Maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu griestus nākamgad divkāršos

Jau no 2013. gada 1. janvāra divkāršos izmaksu griestus maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem.

To paredz otrdien, 14. augustā, valdībā izskatītais Labklājības ministrijas (LM) informatīvais ziņojums Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību. LM atgādina, ka lēmumu par vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu izmaksu griestu paaugstināšanu valdība pieņēma jau 2012. gada 10. jūlijā, izskatot LM informatīvo ziņojumu Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013. – 2015. gadā, ieviešanas izvērtējumu.

Tādējādi no 2013. gada 1. janvāra vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs dienā būs 23,02 Ls un 50% no summas, kas pārsniegs 23,02 Ls. Tas nozīmē, ka par 20% palielināsies to cilvēku skaits, kuri šos pabalstus varēs saņemt lielākā apmērā. Turpmāk minēto pabalstu griesti saglabāsies 8% vecāku pabalsta saņēmēju, 10% maternitātes pabalsta saņēmēju un 17% paternitātes pabalsta saņēmēju, kuri saņem vairāk par 700 Ls mēnesī. Pašlaik spēkā ir ierobežojumi, kas nosaka, ka to maksimālais apmērs dienā ir 11,51 Ls un 50% no summas virs 11,51 Ls.

Tāpat valdība nolēma, ka ģimenes valsts pabalsta apmēru, kas pašlaik ir 8 lati mēnesī par katru bērnu, nemainīgu saglabās līdz 2014. gada 31. decembrim. Savukārt no 2015. gada 1. janvāra plānots atjaunot ģimenes valsts pabalsta apmēra diferenciāciju atkarībā no bērnu skaita ģimenē, proti, pabalsta lielumu par pirmo bērnu ģimenē noteiktu Ministru kabinets, par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts būtu divas reizes, bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

No 2013. gada 1. janvāra bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža un būs deviņi mēneši. Pirmos trīs mēnešus bezdarbnieki pabalstu varēs saņemt pilnā apmērā, nākamos trīs mēnešus – 75% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra, savukārt pēdējos trīs mēnešus – 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.

Tādējādi bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 19 gadiem palielināsies sociālais nodrošinājums, lai deviņu mēnešu laikā palīdzētu viņiem atrast savai kvalifikācijai, prasmēm un interesēm atbilstošu darbu.

Pašlaik cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods ir 4 mēneši; cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no desmit līdz deviņpadsmit gadiem (ieskaitot)– 6 mēneši; cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem – 9 mēneši.

LM uzsver, ka sociālās apdrošināšanas pabalstu izdevumiem vēl aizvien jātērē speciālā budžeta uzkrājums un 2009. gadā noteiktie pabalstu ierobežojumi veicina valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanu.

Atgādinām, ka 2011. gada 14. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam”, kas noteica, ka likumā paredzētie izmaksājamo un piešķiramo valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu (maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības, bezdarbnieka) apmēru ierobežojumi saglabājami līdz 2014. gada beigām.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2011.gada decembrī ģimenes valsts pabalstu izmaksāja 320, 3 tūkst. cilvēkiem. Šim mērķim pērn izlietoti 32,0 milj. Ls. 2012.gada maijā šo pabalstu saņēma 319, 2 tūkst. bērnu. Vecāku pabalsts izmaksāts 9563 vecākiem, iztērējot 37,6 milj. latus. Laikā no 2012.gada janvāra līdz maijam vecāku pabalstu izmaksai izlietoti 12,8 milj. latu. 2012.gada maijā vecāku pabalstu saņēma 9587 cilvēki. Vidējais pabalsta apmērs 2011.gadā bija 294,98 Ls.

Maternitātes pabalstu 2011. gada decembrī saņēma 1792 cilvēki, pērn tam izlietoti 16,4 milj.latu. Vidējais pabalsta apmērs 2011. gadā – 704,89 lati. Paternitātes pabalstu decembrī saņēma 548 cilvēki, šim mērķim pērn novirzīti 0,86 milj.latu.

Vidējais pabalsta apmērs 2011. gadā – 123,31 lats. 2012. gada maijā izmaksājamais maternitātes pabalsta vidējais apmērs vienā darbnespējas dienā bija 10,28 lati, paternitātes pabalstam – 11,73 lati.

Slimības pabalstu 2011. gada decembrī saņēma 23, 8 tūkst. cilvēki. Šim mērķim pērn izlietoti 43,4 milj.latu. Vidējais pabalsta apmērs 2011. gadā – 207,49 lati. 2012. gada maijā izmaksājamā slimības pabalsta vidējais apmērs bija 151,89 lati. Bezdarbnieka pabalstu 2011. gada decembrī saņēma 31 423 cilvēki, pērn šim mērķim izlietoti 43,7 milj.latu. Tā vidējais apmērs 2011. gadā – 103,56 Ls lati. 2012. gada maijā bezdarbnieka pabalsta izmaksājamais apmērs vidēji mēnesī bija 101,01 lats.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu