Skip to main content

Matīss: Latvijas tranzīta koridors strādā pie kravu piesaistes no Āzijas

Ceturtdien, 5.jūnijā satiksmes ministrs Anrijs Matīss piedalījās konferences „TransBaltika 2014” atklāšanā, kas ir viens no trijiem Transporta nedēļas pasākumiem.

Satiksmes ministrs Matīss uzsvēra, ka Latvijā ir aizsākta jauna tradīcija – iedibināta Transporta nedēļa, kuras laikā tiekas ar transporta nozari saistīti ārvalstu profesionāļi, kas pārstāv kā privāto, tā valsts sektoru. Vakar un aizvakar norisinājās konference, kas veltīta Ķīnas sadarbībai ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kuras laikā Latvija iezīmēja arī savu nākotnes lomu starpvalstu sadarbībā. 2015.gadā Latvija pārņems Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pienākumus no Itālijas un viens no prioritārajiem uzdevumiem būs Eirāzijas transporta koridoru attīstības veicināšana Eiropas Savienības līmenī.

„Latvija jau šobrīd, izmantojot savas unikālās ģeogrāfiskās priekšrocības un augsta līmeņa profesionāļu īpatsvaru starp nozarē strādājošajiem, aktīvi piesaista arvien jaunas Āzijas kravas. Gūto pieredzi izmantosim, nākamgad organizējot konferenci par Eirāzijas savienojumu attīstības perspektīvām,” norādīja Matīss.

Ministrs konferences dalībniekus informēja, ka gatavojoties ES prezidentūrai, ir pārrunājis turpmākos attīstības virzienus, kā arī līdzšinējo sadarbību ar ārvalstu kolēģiem no Ķīnas, Afganistānas, Mongolijas un Bulgārijas, kā arī šodien paredzēta tikšanās ar Kirgīzijas un Tadžikistānas transporta ministriem.

Ministrs A.Matīss uzsvēra ministrijas darba prioritātes, galvenokārt loģistikas jomā – konteinervilcienu pārvadājumu attīstība un Ķīnas kravu piesaiste, loģistikas un distribūcijas attīstība, kā piemēru minot uzņēmumu „ Uzbekistan Trading House”, kas reģistrēts un darbojas Latvijā, nodarbojas ar Uzbekistānas preču importu ES.

A.Matīss informēja, ka ministrijas paspārnē norisinās arīdzan tranzīta nozares vispārīgu izaugsmi veicinošas aktivitātes, ko nodrošinās izveidotā Loģistikas padome, kurā darbojas pārstāvji no ministrijas, kā arī tranzīta nozares asociācijas un uzņēmumi. Padomes pamatuzdevums ir kolektīvi radīt integrētus piedāvājumus potenciāli lieliem klientiem, kas pārstāv visdažādākās tautsaimniecības apakšnozares un ir atvērti sarunām, ar mērķi optimizēt savas loģistikas izmaksas.

Satiksmes ministrs A.Matīss uzsvēra, ka šogad Latvijas ostās pirmajos četros mēnešos reģistrēts kravu apgrozījuma pieaugums 8,3%, salīdzinot ar rezultātiem pirms gada. „Šis ir labākais rādītājs starp Baltijas valstīm un skaidri iezīmē mūsu mērķi – nostiprināt līderpozīcijas reģionā,” norādīja Matīss.

Papildus informācija:
Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu