Skip to main content

Matīss tiekas ar BEREC Regulatoru padomes priekšsēdētāju 2015. gadā

Otrdien, 16.decembrī, satiksmes ministrs Anrijs Matīss tikās ar Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) Regulatoru padomes priekšsēdētāju 2015. gadā Fatimu Barrosu, lai pārrunātu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē prioritātes un BEREC 2015. gada darba plānu.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar BEREC 2015. gada darba plānu, kā arī tika apspriestas digitālās prioritātes Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros un tālākās sadarbības iespējas prezidentūras laikā.

Sarunā īpašs uzsvars tika likts uz telesakaru regulējošā ietvara tālāko attīstību kā vienu no Latvijas prioritārajiem sakaru nozares jautājumiem.

Satiksmes ministrs Matīss īpaši uzsvēra BEREC biroja izveides nozīmību un tā atrašanos tieši Rīgā, kā arī pauda atzinību par BEREC līdzšinējo darbu un tā augsto tehnisko kompetenci.

Ministrs aicināja BEREC uz ciešu sadarbību Latvijas prezidentūras laikā, aicinot strādāt pie risinājumiem, kuros tiktu ņemtas vērā visu iesaistīto pušu intereses, tādējādi panākot sabalansētus risinājumus telesakaru jomā prezidentūras laikā.

Tikšanās arī piedalījās Portugāles nacionālās regulējošās iestādes ANACOM ES lietu departamenta vadītājs Pedro Ferreira, kā arī BEREC biroja Rīgā administratīvais vadītājs Laszlo Igneczi.

Savukārt Latvijas pusi pārstāvēja arī ministra ārštata padomnieks ārlietu jautājumos Kaspars Briškens, Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktora vietnieks Andrejs Dombrovskis.

Papildus informācija:
LR Satiksmes ministrija
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu