Skip to main content

Memorandi ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju, Latvijas Preses izdevēju asociāciju un Latvijas Biomasas asociāciju

Piektdien, 1. oktobrī, politisko partiju apvienība VIENOTĪBA parakstīja sadarbības memorandus ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju (LIKTA), Latvijas Preses izdevēju asociāciju (LPIA) un Latvijas Biomasas asociāciju “LATbioNRG”.

VIENOTĪBA un LIKTA vienojušās atbalstīt informācijas un komunikācijas nozares attīstību, sadarboties informācijas sabiedrības attīstīšanā, veidot efektīvu valsts un pašvaldību e-pārvaldi, e-pakalpojumus un e-iepirkumus.

Sadarbības memorandā uzsvērts, ka Latvijā, tāpat kā citās valstīs, informācijas tehnoloģijām ir būtiska loma visās dzīves jomās – konkurētspējīgas, uz inovācijām balstītas tautsaimniecības attīstībā, efektīvas valsts pārvaldes nodrošināšanā, iedzīvotāju demokrātiskās aktivitātes veicināšanā un mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšanā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares un informācijas sabiedrības attīstības būtisko lomu uzsver arī Eiropas Komisijas 2010. gada 19. maijā pieņemtā „Digitālā programma Eiropai”.

Sadarbības memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

VIENOTĪBA un LPIA memorands paredz veikt nepieciešamās inicatīvas, lai, izstrādājot grozījumus nodokļu likumos, saglabātu līdzšinējo samazināto PVN likmi masu informācijas līdzekļiem vai to abonentmaksai ilgtermiņā, kā arī iniciēt valsts dotācijas preses izdevumu piegādei abonentiem reģionos iestrādi valsts budžeta likumā vai citos normatīvajos aktos.

Nolūkā sekmēt godīgu komercpraksi un izskaustu negodīgu konkurenci, VIENOTĪBA apņēmusies veikt nepieciešamās iniciatīvas, lai novērstu komercreklāmas publicēšanu valsts un pašvaldību informatīvajos izdevumos (pašvaldību izdotajās avīzēs). Nolūkā izstrādāt Ministru kabineta noteikumus preses mazumtirdzniecības kārtības noteikšanai Latvijā, VIENOTĪBA arī apņēmusies kopā ar LPIA iniciēt darba grupas izveidi Ekonomikas ministrijā. Tāpat VIENOTĪBA apņēmusies sadarboties ar LPIA mediju darbību reglamentējošo normatīvo aktu un atbalstošo programmu izstrādē, kā arī ar LPIA veidot regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu un sadarbību dažādos valsts pārvaldes un pašvaldību darbības jautājumos.

Sadarbības memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un LPIA valdes priekšsēdētājs Ivars Zariņš.

VIENOTĪBAS un LATbioNRG vienojušās par regulāru informācijas apmaiņu un sadarbību Atjaunojamās enerģijas likuma un Latvijas Republikas Rīcības plāna atjaunojamo energoresursu jomā izstrādē, viedokļu saskaņošanu un publiskošanu, kā arī citu saistīto likumprojektu izstrādē.

Memorands paredz valsts, pašvaldību un uzņēmēju atbalsta veicināšanu gan konsultatīvos, gan investoru (koģenerācijas staciju, katlumāju un siltumtīklu būvniecībai, biomasas ražošanas, jaunu resursu veidu apguves un loģistikas attīstībai) piesaistes jautājumos, atbalstīt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvara pieaugumu kā vienu no neatkarīgās Latvijas priekšnoteikumiem un sniegt atbalstu vietējiem un starptautiskiem pētījumiem par Latvijas atjaunojamajiem energoresursiem, to izmantošanu, kapitalizācijas iespējām un jaunākajām tehnoloģijām.

Sadarbības memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un LATbioNRG valdes loceklis Didzis Palejs.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja partijas „Jaunais laiks” (JL), „Pilsoniskā savienība” (PS) un „Sabiedrība citai politikai” (SCP). Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Papildus informācija:

Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA
sabiedrisko attiecību vadītāja
29123440
[email protected]
 

Dalies ar ziņu