Skip to main content

Mērķtiecīga mūžizglītība nodrošinās labāk atalgotu darbu

Rīgas pašvaldībai jāsniedz tiešs atbalsts pieaugušo mūžizglītībai, jo tas ir veids, kā mazināt bezdarbu, celt darbaspēka kvalitāti un ļaut mazāku algu saņēmējiem pelnīt vairāk. Pašvaldības uzdevums ir attīstīt mūžizglītības programmas, sadarboties ar valsts un izglītības institūcijām, kā arī atvēlēt pilsētas skolu infrastruktūru mūžizglītības programmu īstenošanai, norāda partija VIENOTĪBA.

Vakar, 8.maijā, partijas VIENOTĪBA organizētajā paneļdiskusijā ”Mērķtiecīga izglītība – labāk apmaksāts darbs” eksperti diskutēja par Rīgas pašvaldības lomu mūžizglītības nodrošināšanā. Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem, Latvijā mūžizglītībā piedalās vien 5% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 25-64 gadiem. Turklāt 50.8% pieaugušo neiesaistās mūžizglītības programmās, jo to nevar atļauties. Partijas VIENOTĪBA Rīgas vēlēšanu saraksta līdere Sarmīte Ēlerte uzsvēra, ka Rīgas pašvaldības uzdevums ir aktīvi iesaistīties un nodrošināt nepieciešamo atbalstu, lai šo situāciju mainītu.

“Mūžizglītība nozīmē jaunas zināšanas, kas cilvēkiem paver iespējas integrēties darba tirgū, pārkvalificēties un, kas svarīgi – pelnīt vairāk. Rīgas politikai jābūt vērstai uz to, lai būtu vairāk labāk apmaksātu darba vietu. Ir jārada apstākļi, lai, piemēram, krāvējam būtu motivācija un iespējas pārkvalificēties par metinātāju, tādējādi dubultojot vai pat trīskāršojot savus ienākumus. Pilsētai ir jāveido mūžizglītības sistēma, kas mērķtiecīgi piemērota darba devēju prasībām, ja vien iespējams, pārkvalifikāciju nodrošinot nākamajā darba vietā. Pašvaldībai partnerībā ar valsti, uzņēmējiem un izglītības institūcijām jārada mūžizglītībai atbilstoša vide,” diskusijā uzsvēra VIENOTĪBAS Rīgas vēlēšanu saraksta līdere Sarmīte Ēlerte.

Mūžizglītības nozīmi diskusijā akcentēja arī labklājības ministre Ilze Viņķele: “Labklājības ministrijas mērķis ir panākt, ka līdz 2020.gadam 15% pieaugušo vecumā no 25-64 gadiem iesaistās mūžizglītībā un apmācībā. Efektivitātes palielināšanai ministrija rosinās aktīvāk iesaistīt izglītības infrastruktūru un pedagogus, kā arī rīkos publiskā finansējuma konkursus. Esmu pārliecināta, ka nozīmīgi valsts partneri šajā darbā ir pašvaldības un izglītības institūcijas.”

Savukārt uzņēmējs, „SAF Tehnika” valdes loceklis Normunds Bergs uzsvēra eksakto zinātņu nozīmi un radošo inkubatoru attīstību. Viņš norādīja, ka ne tikai Rīgā, bet valstī kopumā trūkst eksakto zinātņu speciālistu, bet tieši tie ir cilvēki, kurus vajag darba devējiem. Tāpat, viņaprāt, vairāk jākoncentrējas uz izglītības kvalitāti – gan ģimnāzijās, gan profesionālajās skolās, kas jaunietim dod jau konkrētu arodu. Bergs uzsvēra, ka Rīga varētu arī mācīties no citām valstīm un attīstīt radošos inkubatorus, kas ir atvērti un pieejami visiem un ieinteresētu bērnus un jauniešus darboties eksakto zinību jomā. Pilsētā jābūt videi, kurā cilvēki pašu spēkiem vai speciālistu klātbūtnē var netraucēti darboties, kur var dzimt biznesa idejas, piebilda Bergs.

Runājot par konkrētiem rīcības soļiem, VIENOTĪBAS Rīgas domes deputāts Elmārs Vēbers uzsvēra, ka Rīgas programma paredz iedibināt „Rīgas stipendiju”, ko finansētu pilsēta, valsts un darba devēji un kas nodrošinātu ātru un mērķtiecīgu pārkvalifikāciju atbilstoši darba devēju pieprasījumam. “Rīgas domei jāatbalsta mūžizglītības programmas skolu telpās. Skolās var tapt radošie inkubatori vai darbnīcas praktisku iemaņu apguvei. Tāpat pašvaldībai jāatbalsta prakses vietas jauniešiem, neformālās izglītības un brīvā laika centri, kā arī tas, lai katrā skolā būtu karjeras konsultants,” uzsvēra Vēbers.

VIENOTĪBAS pārstāvji informēja, ka Rīgā koncentrēsies uz mūžizglītības jautājumu aktualitāti dažādos dzīves posmos. Pašvaldībai jāpievērš uzmanība jauniešu bezdarba mazināšanai, lai nodrošinātu maksimāli ātru jauniešu integrāciju darba vidē. Atsevišķas programmas jāizstrādā zemo algu saņēmējiem, lai viņi, papildinot savas iemaņas, varētu pretendēt uz labāk apmaksātu darbu. Pašvaldībai jāatbalsta kritiskā situācijā nonākušie rīdzinieki (bezdarbnieki vai pirmspensijas vecuma cilvēki) un tiem jāpalīdz atgriezties darba tirgū.

Paneļdiskusijā piedalījās VIENOTĪBAS Rīgas vēlēšanu saraksta līdere Sarmīte, labklājības ministre Ilze Viņķele, biznesa augstskolas „Turība” valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis, „SAF Tehnika” valdes loceklis Normunds Bergs, jaunatnes politikas eksperts Andris Grafs, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatniecības pamatskolas direktore Alla Štolcere un Rīgas domes deputāts Elmārs Vēbers.

Dalies ar ziņu