Skip to main content

Ministrijām nedēļas laikā jāinformē par paredzamo 2012. gada budžeta plāna izpildi

Atbildīgajām nozaru ministrijām nedēļas laikā jāinformē Finanšu ministriju par paredzamo 2012. gada budžeta plāna izpildi, noteikts ceturtdien, 25. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izskatītajā informatīvajā ziņojumā par valsts budžeta izpildi šā gada deviņos mēnešos Eiropas Savienības (ES) fondu un ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros.

Ministriju sniegtā informācija liecina, ka budžeta izpildes novirzes no plāna samazinājušās satiksmes nozarē, tomēr saskaņā ar Satiksmes ministrijas sniegto informāciju jau šobrīd paredzams gada atlikums vismaz 20 miljonu latu apmērā. Līdzīgi kā iepriekš starp lielākajām izpildes novirzēm no plānotā ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) projekti (1,1 miljons latu). Starp citām būtiskām atkāpēm minama profesionālās izglītības sistēmas attīstība (0,4 miljoni latu) un uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabojumi (0,5 miljoni latu). Galvenie mērķu novirzes iemesli ir nemainīgi: problēmas publisko iepirkumu jomā, kā arī iepirkumu pārsūdzības, kas bieži vien ir nepamatotas. Pārējie iemesli ir kavējumi darbu izpildē, nekvalitatīvi sagatavoti dokumenti no projektu īstenotāju puses, neprecīza plānošana visos līmeņos, kā arī papildu nepieciešamās kontroles izdevumu attiecināmības pārliecības gūšanai un citi.

Līdz septembra beigām atbildīgās nozaru ministrijas valsts budžeta izdevumu plānu ES fondu projektiem ir izpildījušas par 98,5% (dotācijas atlikums 4,3 miljoni latu), uzrādot progresu salīdzinājumā ar pirmā un otrā ceturkšņa datiem, kad izpilde bija attiecīgi 86,8% un 94% no noteiktā budžeta izdevumu plāna. Tomēr attiecībā pret gada izdevumu plānu septembra beigās izpilde ir vien 53,4% no visam gadam ministriju budžetos ieplānotā, kas liecina par to, ka gada pēdējā ceturksnī ministrijas ir plānojušas veikt maksājumus ES fondu projektos par gandrīz pusi no ieplānotā finansējuma 2012. gadam. Starp ministrijām gada atlikušajos trijos mēnešos vislielākais finansējums projektu īstenotājiem ir jāizmaksā Satiksmes ministrijai (83,65 miljoni latu), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (43,85 miljoni latu), Ekonomikas ministrijai (39,91 miljons latu) un Izglītības un zinātnes ministrijai (37,94 miljoni latu), sk. attēlu:


Budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 30.09.2012. ministriju dalījumā (milj. LVL)

Lai mazinātu ikgadējos riskus projektu ieviešanas plānošanā, Finanšu ministrija pastiprināti pievērš uzmanību finanšu disciplīnas ievērošanai un plāno pārskatīt iepriekš apstiprinātās virssaistības jomās, kur vērojamas vislielākās novirzes no plāna.

ES fondu projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārplānošana uz nākamajiem gadiem nozīmē arvien lielāku slogu gan valsts budžetam, gan ES fondu vadībai kopumā, jo, sākot ar 2014. gadu, būs jāadministrē esošais un jaunais plānošanas periods vienlaicīgi. Tādēļ maksimāli efektīva un apjomīga ES fondu apguve līdz 2013. gada beigām ir ļoti būtiska.

Iestāžu vadītāji VSS kā galveno projektu ieviešanas kavējumu problēmu izvirzīja iepirkumu procedūru nepietiekošu elastību attiecībā uz nepieciešamajām vajadzībām konkrētā gadījumā. Tāpat VSS tika panākta vienošanās par jautājuma aktualitāti un nepieciešamību izstrādāt kopīgus priekšlikumus risinājumiem.

Vairāk par šo tēmu:
Piešķir 3,8 miljonus latu satiksmes uzlabošanai Rīgā
FM pārstāvji piedalās Kiprā notiekošajā kohēzijas politikas un pilsētvides attīstības direktoru sanāksmē

Informāciju sagatavoja:
Sanda Rieksta
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67095656
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu