Skip to main content

Ministru prezidenta apsveikums 3. pasaules latgaliešu konferences dalībniekiem

Cienījamie Latgales un, tātad, Latvijas patrioti,
dāmas un kungi!

Vispirms vēlos apliecināt savu cieņu Jums – Latgales kultūras vērtību, tradīciju un valodas glabātājiem. Pagājušā gadsimta sākumā, dibinot Latvijas brīvvalsti, Latgale kļuva par neatņemamu tās sastāvdaļu ar spēcīgu un unikālu reģionālo identitāti. Arī šodien, gandrīz 100 gadus pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas, Latgale ar tās kultūras tradīciju bagātību, dabas skaistumu un latgaliešu pašlepnumu un ir spilgtākais no Latvijas reģioniem.

Arī pirms 20 gadiem notikušā Pirmā pasaules latgaliešu saieta galvenā tematika – Latgales atdzimšanai nepieciešamās pārvērtības – ir aktuāla vēl šodien. Gan mūsu valsts ekonomikas straujās izaugsmes gados, gan smagās krīzes laikā Latgales reģions cieta visvairāk, zaudējot gan iedzīvotājus, gan darba vietas. „Trekno gadu” burbulim plīstot izrādījās, ka iepriekšējo gadu politiķu sludinātā reģionālā attīstība faktiski tālāk par Pierīgu un atsevišķām izredzētām pašvaldībām nebija tikusi.

Smagākajā krīzes brīdī uzņemoties valdības vadītāja pienākumus, man bija skaidrs, ka šī pieeja ir jāmaina un valdības uzdevums ir nodrošināt, lai iedzīvotāji visos Latvijas reģionos saskata iespējas pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Tādēļ šī ir pirmā valdība, kuras deklarācijā un rīcības plānā skaidri iekļauta apņemšanās īpašu uzmanību pievērst Latgales reģionam. Šogad esam sākuši īstenot valdības programmu „Iespēju Latgale”. Tas nozīmē, ka jau šogad un tuvākajos gados Latgalē tiks ieguldīti vairāk kā 83 miljonus latu, savedot kārtībā ceļus, atbalstot uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu veidošanos, piedāvājot iespēju iedzīvotājiem pilnveidot savas prasmes un zināšanas, audzējot konkurētspēju darba tirgū. Uzsākts darbs pie Latvijas Dzelzceļa Ritošā sastāva servisa rūpnīcas izveides Daugavpilī ar jaunām 300 darba vietām, jau darbojas valsts atbalsta programma lauksaimniekiem zemes iegādei, daudzviet Latgalē jau šobrīd notiek ceļu remonti un būvniecība – tie intensīvā režīmā turpināsies arī nākamgad, atjaunojot vairāk kā 100 kilometrus asfaltēto ceļu un 150 kilometrus grantēto ceļu. Latgales attīstības atslēga ir iedzīvotāju uzņēmība – savu talantu pilnveidošana, savu mērķu un ideju īstenošana.

Arī Sabiedrības saliedēšanas programmā, ko valdība šogad sagatavoja kopā ar nevalstiskajām organizācijā, pašvaldībām un citiem partneriem, Latgalei pievērsta īpaša uzmanība. Neapšaubāmi, sabiedrisko mediju stiprināšana, finansējums Latgales kultūras raidījumiem, jaunatnes aktivitātēm, kultūras pasākumiem ļaus veiksmīgāk pretoties svešu valstu mediju telpas spiedienam un radīs labvēlīgākus apstākļus latgaliešu kultūras un valodas attīstībai. Tieši Rēzeknē nākamā gada sākumā latgalieši saņems pirmo mūsu valsts atjaunotās neatkarības laikā uzcelto moderno multifunkcionālo koncertzāli un turpat netālu no tās top radošo pakalpojumu centrs, kas kalpos gan Latgales jauniešu izglītošanai, gan Latgalei raksturīgo radošo industriju – restaurācijas, dizaina, vizuālās mākslas attīstībai. Savukārt Daugavpilī top Rotko mākslas centrs – daudzfunkcionāls, starptautisks profesionālās mākslas un izglītības komplekss.

Esmu pārliecināts, ka apvienojot latgaliešiem iedzīvotājiem raksturīgo pašapziņu un mērķtiecību ar to apjomīgo atbalstu, kas paredzēts Latgales reģionam, mums kopīgi izdosies panākt Latgales uzplaukumu un īstenot tā potenciālu gan ekonomikas, gan citās jomās! Darbavietu pieejamība un atalgojums ir galvenie argumenti, ar ko varam pārliecināt atgriezties aizbraukušos. Dzimtā zeme katram ir tikai viena. Zinu, ka, atrisinot šīs pragmatiskās lietas, liela daļa aizbraukušo nekavēsies atgriezties Latvijā – gan Latgalē, gan citviet valstī.

Latvijas Republikas valdības vārdā vēlos pateikties Latgaliešu kultūras biedrībai par šī saieta rīkošanu, bet dalībniekus aicinu pievērsties konferences nosaukumā ietvertajiem atslēgas vārdiem „Latgales iespēja”. Vēlu Jums auglīgu un intensīvu konferences darbu, kā arī jaunas idejas un ierosmes Latgales un mūsu valsts vērtību stiprināšanā!

Ar cieņu,
Valdis Dombrovskis
Latvijas Republikas Ministru prezidents

Dalies ar ziņu