Skip to main content

Ministru prezidenta uzruna Saeimas deputātiem par 2013. gada valsts budžeta projektu

Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi!

Šodien otrajā un galīgajā lasījumā izskatām 2013. gada valsts budžeta projektu un pavadošo likumprojektu paketi. Par būtiskākajām makroekomiskajām prognozēm un 2013. gada budžeta prioritātēm – ekonomikas izaugsmi, demogrāfiskās situācijas uzlabošanu un atalgojuma palielināšanu noteiktām sabiedriskajā sektorā strādājošo kategorijām, es jau informēju Saeimu pie budžeta pirmā lasījuma. Tāpēc šajā uzrunā koncentrēšos uz būtiskākajām korekcijām gandrīz mēneša laikā starp pirmo un otro lasījumu.

Jaunākie makroekonomikas dati parāda, ka šī gada 3. ceturksnī IKP ir pieaudzis par 5.3%, tādējādi Latvijai saglabājot līderpozīcijas kā visstraujāk augošai ES ekonomikai. Var droši prognozēt, ka šī gada IKP pieauguma prognoze – 4%, tika pārsniegta, ekonomikai pieaugot par 4.5% – 5.0%. Stabilā ekonomikas izaugsme atspoguļojas arī nodokļu ieņēmumu pieaugumā. Gan septembrī, gan oktobrī nodokļu ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Attiecīgi, nākošā gada PVN ieņēmumu prognoze ir paaugstināta par 10 milj. latu. Esam ņēmuši vērā arī Latvijas Bankas peļņas prognozes korekciju, palielinot plānotos Latvijas Bankas maksājumus budžetā par 6.5 milj. latu.

Valdības īstenotā stingrā fiskālā politika un budžeta deficīta samazināšana ir atjaunojusi finanšu tirgu uzticību Latvijai. Turpina samazināties procentu likmes, ko maksājam par valsts parāda apkalpošanu. Pēdējo nedēļu laikā veselas divas kredītreitingu aģentūras – S&P un Fitch ir paziņojušas par Latvijas kredītreitinga paaugstināšanu. Prognozes liecina, ka šī gada budžeta deficīts varētu būt par vairākām procentpunktu desmitdaļām mazāks, nekā pašreiz plānotie 1.9% no IKP. Visi šie faktori kopā ir ļāvuši par 5.5 milj. latu samazināt nākošā gada valsts parāda apkalpošanas izdevumu prognozi.

Labāki nodokļu iekasēšanas rādītāji un procentu maksājumu ietaupījumi ir ļāvuši uz 2. lasījumu piešķirt papildus līdzekļus prioritārajiem pasākumiem. Ņemot vērā valdības deklarācijā noteikto prioritāti – tautas ataudzes veicināšanu, būtiskākie papildus līdzekļi budžeta 2. lasījumā tiek paredzēti ģimeņu ar bērniem atbalstam. Minimālā māmiņalga tiek palielināta līdz 100 latiem. Arī bērna kopšanas pabalsti par bērnu vecumā no viena līdz pusotram gadam tiek palielināti līdz 100 latiem. Papildu šiem pasākumiem, ir piešķirti līdzekļi mērķa maksājumam 100 latu apmērā tiem vecākiem, kuru bērniem pēc pusotra gada vecuma sasniegšanas netiek nodrošināta vieta bērnudārzā. Paredzēti arī papildus līdzekļi skolām mācību grāmatu iegādei, kā arī finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai ne tikai pirmo, bet arī otro klašu skolēniem. Šie pasākumi kopā ņemot vairos vecāku materiālās drošības sajūtu un palīdzēs rast alternatīvus risinājumus bērna pieskatīšanai gadījumos, kad pašvaldības nespēs tos nodrošināt ar vietu bērnudārzā.

Jāpiezīmē, ka minētie pasākumi tiek īstenoti papildus jau 1. lasījumā atbalstītajiem demogrāfijas veicināšanas pasākumiem: māmiņu algu „griestu” dubultošana, sociālās apdrošināšanas iemaksu par personām, kas kopj bērnu, dubultošana, mātes un bērna veselības programma un valsts atbalsts mākslīgajai apaugļošanai, pašvaldībām nodrošināta aizņemšanās iespēja bērnudārzu infrastruktūras sakārtošanai, kā arī citi pasākumi. Kopumā demogrāfijas veicināšanai nākošā gada budžetā atvēlēti vairāk nekā 50 milj. latu. Demogrāfu aplēses liecina, ka jau nākošgad paredzētie pasākumi varētu palielināt dzimstību par 15%

Runājot par IKP pieaugumu, par pozitīvajiem ražošanas un eksporta rādītājiem, par to, ka Latvija ir straujāk augošā ES ekonomika, nereti nākas dzirdēt arī kritiku. Sak, tie ir ļoti labi skaitļi, bet kad tas viss atspoguļosies arī iedzīvotāju maciņos? Domāju, ka būtiskākais kritērijs šajā gadījumā ir algu pieaugums. Un šeit jau divus gadus pēc kārtas ir vērojams pakāpenisks, bet stabils pieaugums. Šī gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, vidējā alga sabiedriskajā sektorā ir pieaugusi par 4.6%, bet privātajā sektorā – par 3.4%. Tieši jaunu darba vietu radīšana un pakāpeniska algu palielināšana ir drošākais ceļš uz sabiedrības labklājību. Tas atspoguļots arī budžeta prioritātēs – ekonomikas attīstība un atalgojuma palielināšana sabiedriskajā sektorā. Budžeta 1.lasījumā esam piešķīruši līdzekļus algu palielināšanai pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, ieslodzījumu vietu pārvaldes un tiesu darbiniekiem, kā arī sociālās aprūpes centru darbiniekiem. Esošā atalgojuma fonda ietvaros tiek nodrošinātas arī elastīgākas valsts pārvaldes darbinieku motivācijas iespējas. 2. lasījumā esam atbalstījuši arī algu palielināšanu prokuratūras darbiniekiem un piešķīruši papildus līdzekļus probācijas dienestam, t. sk. pilnas darba nedēļas nodrošināšanai.

Jāatgādina, ka valsts ekonomiskās attīstības svarīgs priekšnoteikums ir finanšu stabilitāte. Tāpēc papildus piešķīrumi budžeta 2. lasījumam ir veikti, saglabājot nosprausto budžeta deficīta mērķi – 1.4% no IKP (pēc ESA95 metodikas). Ņemot vērā, ka uz budžeta 2. lasījumu ir iesniegti ļoti daudzi priekšlikumi, kuru kopējā negatīvā fiskālā ietekme ir mērāma simtos miljonos latu, aicinu deputātus atbildīgi vērtēt iesniegtos priekšlikumus, atturoties no kārdinājuma kārtējo reizi dalīt neesošu naudu.

Šis ir pirmais budžets pēc četru gadu pārtraukuma, kuru mēs veidojam bez starptautisko aizdevēju kontroles. Šis ir arī pirmais budžets pēc četru gadu pārtraukuma, kas paredz papildus līdzekļus prioritārajiem pasākumiem. Ir svarīgi nodrošināt, lai tas būtu līdzsvarots un ilgtspējīgs. Ceru, ka šis budžets iezīmēs jaunu lapaspusi mūsu valsts spējā atbildīgi pārvaldīt savas finanses. Valsts attīstība ir iespējama, balstoties uz stabiliem pamatiem un 2013. gada valsts budžets kalpos par šādu stabilu pamatu. Tāpēc to ar pilnu atbildību var saukt par Latvijas attīstības budžetu.

Aicinu Saeimu apstiprināt 2013. gada valsts budžetu!

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu