Skip to main content

Ministru prezidenta Valda Dombrovska apsveikums Lāčplēša dienā

Godātie Latvijas iedzīvotāji!

Latvijas galvaspilsētas atbrīvošana no Bermonta karaspēka pirms 93 gadiem ir viens no svarīgākajiem notikumiem mūsu valsts vēsturē. Lai arī 1919. gadā Latvijas valsts jau bija nodibināta, tās teritorijā vēl joprojām atradās sveši karaspēki. Šajos ārkārtīgi grūtajos apstākļos Latvijas armijas varonīgajai uzvarai pār bermontiešiem bija izšķiroša nozīme. Tā skaidri demonstrēja Latvijas tautas vēlmi aizstāvēt savu valsti, savas tiesības būt par noteicējiem savā zemē un lemt savu likteni.

Šis notikums toreiz nostiprināja mūsu tautas pašapziņu. Šodien Lāčplēša dienā varam smelties sev iedvesmu un lepnumu, lai stingri iestātos par mūsu valsts pamatvērtībām. Latvijas valsts ir tik stipra, cik stipri esam mēs.

Nākamā nedēļa ir valsts svētku nedēļa. To godināsim ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem pie ēkām, lentītēm pie mūsu apģērbiem un svecītēm logos. Šajā laikā aicinu atrast brīdi, lai pārdomātu, ko katram no mums nozīmē Latvijas Republika: tauta un valsts, ar kuru mūs saista neredzamas, bet nesaraujamas saites; mūsu zeme, kas ir pelnījusi, lai ar to lepojamies.

Lāčplēša dienas vakarā godināsim Latvijas karavīrus – tos, kas 1919. gadā izcīnīja mūsu valstij svarīgo uzvaru pret Bermonta karaspēkam, kā arī tos, kas šodien aizstāv mūsu mieru un drošību gan Latvijā, gan citās pasaules vietās.

Dievs, svētī Latviju!

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

 

Dalies ar ziņu