Skip to main content

Ministru prezidente gandarīta par veiksmīgo sadarbību ar EP Latvijas prezidentūras mērķu sasniegšanā

Otrdien, 7.jūlijā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzstājās Eiropas Parlamenta (EP) plenārsēdē un sniedza izvērtējumu par Latvijas prezidentūru ES padomē. Pēc plenārsēdes premjere kopā ar EP priekšsēdētāju Martinu Šulcu preses konferencē uzsvēra prezidentūras mērķtiecīgumu, profesionalitāti, godīgumu un taisnīgumu.

„Latvijas prezidentūra, kas uzklausa ikvienu viedokli, spēj panākt kopsaucēju, un mērķtiecīgi virzīties uz rezultātu,” tā par kopējo darbu preses konferencē teica premjere. „Es ļoti lepojos ar saviem profesionālajiem Latvijas cilvēkiem, kas to paveica,” norādīja L.Straujuma.

Ministru prezidente īpaši pateicās EP priekšsēdētājam Martinam Šulcam, visām politiskajām grupām, kas iesaistījās prezidentūras virzītajos jautājumos, kā arī EK prezidentam Žanam Klodam Junkeram par sadarbību.

L.Straujuma augstu novērtēja prezidentūras laikā sasniegtos mērķus: „Patiess prieks, ka kopā ar tik dažādu Eiropas sabiedrības grupu ievēlētiem pārstāvjiem esam varējuši apstiprināt tik būtiskus jautājumus kā Stratēģiskais investīciju fonds, Telesakaru vienotais tirgus un ar to saistītais viesabonēšanas jautājums, Emisiju kvotu tirgus stabilitātes rezerve, direktīva par biodegvielām un netiešu zemes maiņu, Ceļojumu pakotnes direktīva un, Dzelzceļa pakotni. Tāpat man ir patiess prieks, ka kopīgi spējām apstiprināt papildus makro-finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai 1.8 miljardu eiro apmērā.”

Viņa arī uzsvēra, ka kopā ar Parlamentu un Komisiju panākti vairāki jautājumu atrisinājumi, kas svarīgi iedzīvotāju ikdienai, tostarp vienošanās par viesabonēšanas piemaksu atcelšanu prezidentūras pēdējā darba dienā bija prezidentūras darba vainagojums.

Premjere arī izteica gandarījumu par EP atsaucību tā sauktās „iesaistītas Eiropas” dienaskārtībā, kas bija viena no trim Latvijas prezidentūras prioritātēm. „Austrumu partnerība bija viens no mūsu dienaskārtības akcentiem, un es novēlu, lai arī turpmākajās prezidentūrās Austrumu partnerības temats turpinātos, atspoguļojot ES stratēģiski nozīmīgu attiecību veidošanā,” norādīja premjere.

Informāciju sagatavoja:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālr.: 29462451
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu