Skip to main content

Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas uzruna Eiropadomes noslēguma preses konferencē

Šī bija pēdējā Eiropadome Latvijas prezidentūras laikā, un pēc dažām dienām jau nodosim vadību Luksemburgai. Es vēlos pateikties Eiropadomes priekšsēdētājam Donaldam Tuskam, Eiropas Komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram, Eiropas parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam, visiem mūsu sadarbības partneriem.

Kopumā vērtējot Latvijas prezidentūru, uzskatu, ka Latvija ir izmantojusi visas iespējas, lai panāktu būtisku virzību visās trīs Latvijas izvirzītajās prioritātēs – un tās ir: konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Vienlaikus ir nodrošināta tūlītēja un kvalitatīva Eiropas Savienības reakcija uz izaicinājumiem, ar kuriem saskārāmies šo sešu mēnešu laikā.

Latvijas prezidentūra radīja priekšnosacījumus papildu investīciju piesaistei Eiropas Savienības tautsaimniecībai, vienojoties par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu.

Ir uzlabota investīciju vide un konkurence, stiprinot ES Vienoto tirgu. Tika panākti atvieglojumi uzņēmumu pārrobežu darbībai un stiprināts atbalsts jauniešu nodarbinātībai.

Šajā pusgadā tika pieņemts vēsturisks lēmums, liekot pamatu Eiropas Enerģētikas savienībai. Tika definēts Rīgas process, kas soli pa solim nodrošinās Enerģētikas savienības izveidi.

Tas ir ieguldījums mūsu nākotnē.

Digitāla Eiropa
Latvijas prezidentūra aktīvi virzīja iniciatīvas, kas sekmē drošu un uzticamu digitālo vidi Eiropas Savienībā, radot pamatus digitālā vienotā tirgus izveidei.

Latvijas prezidentūra panāca vienošanos Padomē par datu aizsardzības regulu, kas paaugstinās personas datu aizsardzības līmeni.

Prezidentūra ir veltījusi visas pūles, lai virzītos uz viesabonēšanas piemaksu atcelšanu Eiropas Savienībā, kā arī sagatavotu pirmos kopējos atvērta interneta noteikumus Eiropas Savienībā. Ceru, ka Parlaments ieklausīsies arī dalībvalstu viedoklī un pirmdien mums izdosies vienoties.

Iesaistīta Eiropa
Tika apstiprināta jauna ES Iekšējās drošības stratēģija, definējot prioritātes cīņai ar terorisma draudiem, radikalizāciju, organizēto noziedzību un kibernoziegumiem.

Esam veicinājuši izpratni Eiropas Savienībā par jauniem drošības izaicinājumiem, t.sk. hibrīddraudiem.

Latvijas prezidentūra nodrošināja nekavējošu ES Padomes iesaisti, lai risinātu krīzi Vidusjūrā un novērstu cilvēku bojāeju.

Rīgā notikušais Austrumu partnerības samits nostiprināja sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm. Ar Austrumu partnerības valstīm saistītie pasākumi padziļināja mūsu sadarbību un savstarpējo izpratni.

Latvijas prezidentūra panāca vienošanos par papildu finansiālo atbalstu Ukrainai un atbalstīja vienotu Eiropas Savienības nostāju konflikta Ukrainas austrumos risinājuma meklējumos.

Latvijas prezidentūra nodrošināja ES iesaisti ANO starpvaldību sarunās par jauniem Ilgtspējīgās attīstības mērķiem, to finansēšanu un īstenošanu pēc 2015. gada, īpašu uzmanību pievēršot dzimumu līdztiesībai.

Noslēgumā – Vēlos jo sirsnīgi pateikties visai darbīgajai un atbildīgajai Latvijas komandai un arī katram no jums, žurnālistiem, kas atspoguļoja prezidentūras notikumus. Vēlos arī novēlēt, lai Luksemburgai savā prezidentūras pusgadā veicas tikpat labi kā Latvijai!

Dalies ar ziņu