Skip to main content

Ministru prezidents ar ES klimata komisāri pārrunā ES pāreju uz zema oglekļa ekonomiku

Pirmdien, 28. martā, Rīgā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikšanās laikā ar Eiropas komisāri klimata jautājumos Koniju Hedegordi (Connie Hedegaard) pārrunāja jautājumus saistībā ar oglekļa izmešu samazināšanu līdz 2050. gadam, stratēģijas „Eiropa 2020” klimata mērķu sasniegšanu, kā arī nākamo Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvaru un klimata politikas finansējumu.

Diskutējot par zemas oglekļa ekonomikas attīstību, Ministru prezidents uzsvēra, ka Latvijai ir otrais mazākais siltumnīcas efektu izraisošo emisiju īpatsvars Eiropas Savienībā. V. Dombrovskis norādīja, ka Latvijas kopējo emisiju samazināšanā galvenā nozīme ir tādām nozarēm kā mazā enerģētika, rūpniecība, transports, lauksaimniecība, mājsaimniecības un atkritumu sektors. Tāpat premjers norādīja, ka Latvijai ir svarīgi nākotnes starptautiskās vienošanās nosacījumi, kas paredzētu emisiju ietaupījumu pārnesi uz nākamo saistību periodu.

Tikšanās ietvaros Eiropas komisāre Konija Hedegorde uzsvēra, ka enerģijas resursu taupīšana un energoefektivitāte ir viens no nozīmīgākajiem ES 2020 stratēģijas klimata mērķiem. V. Dombrovskis informēja, ka Latvijā tiek īstenoti vairāki ES projekti energoefektivitātes un mājokļu siltināšanās jomās, kurus administrē pašvaldības, uzņēmēji un mājsaimniecības.

Sarunās ar Eiropas komisāri Ministru prezidents pauda Latvijas interesi par mežu uzskaites metodikas jautājumu, jo Latvijas mežu potenciālais emisiju piesaistes apjoms ir lielāks par Latvijas kopīgajām emisijām. Tāpat abas puses pārrunāja kopējās lauksaimniecības politikas ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā. Eiropas Komisāre Konija Hedegorde pauda, ka lauksaimniecībā ir daudz neizmantotu iespēju emisiju piesaistē un nākotnē plānots vairāk uzmanības pievērst šim sektoram. Ministru prezidents uzsvēra, ka Latvijai ir svarīgi, ka tiek pārskatīta tiešā maksājumu sistēma ar mērķi līdzsvarot to, tādejādi veicinot godīgu konkurētspēju visās ES dalībvalstīs lauksaimniecības sektorā.

Foto no tikšanās


Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905
 [email protected]


 

 

Dalies ar ziņu